Amnesty kaster masken

Amnesty International som i 1977 mottok Nobels fredspris «for å levendegjøre FNs menneskerettserklæring og for å trygge grunnlaget for frihet, rettferd og fred i verden,» har nå endelig lagt alle hemninger til side og går aggressivt til verks i den ekstreme venstresidens kamp mot den jødiske staten Israels omdømme, legitimitet og eksistens.