Et land uten styring og retning

Norge går fra det gamle året over til et nytt med de samme herskere uten mål og retning. Og hva enda verre er: Folkets fremtidshåp minelegges. Nasjonale bånd som har holdt folket sammen, svekkes. De politiske elitene har hjertet sitt andre steder enn i det folket som har valgt dem. Egne hobbyer og globale sansebedrag settes foran folkets primærbehov.