Sveriges helsevesen har krasjet – men ikke på grunn av pandemien

I 2019 endret Sverige reglene for migrasjon slik at også alvorlig syke kunne få asyl. I klartekst betydde dette at alle i verden som var alvorlig syke og hadde en slektning i Sverige, hadde rett til asyl og avansert medisinsk behandling i Sverige. Samtidig reduserte man kapasiteten. Tre av fire intensivplasser forsvant. Så kom pandemien.