Ryggraden manglet

Det måtte en ytre kraft til før stortingspresidenten så skriften på veggen. Den hadde mange sett fra første stund, men Eva Kristin Hansen klarte ikke lese den ved egen hjelp. Dermed påførte hun ikke bare seg selv, men også regjeringen, en alvorlig belastning.