Malmös førskoleansatte: «Æreskultur kan bli fremtiden vår»

Barn er vår fremtid, heter det, og en studie fra Malmös førskoler tyder på at fremtiden som venter når barna i byen vokser opp, vil være preget av æreskulturens verdier. Skal vi ha det på en annen måte, må vi handle raskt og drastisk.