Slik er denne en gang ganske velkjente vise presentert i Den første (senere røde) store viseboka en gang på slutten av 1950-tallet. Tekst Wilhelm Dybwad, melodi russisk tatervise. Men saken er ikke fullt så enkel. Litt gugling avdekker at Dybwad muligens er oversetter – fra hvilket språk vites ikke – og komponisten er kjent.

Den russiske originaltekst er skrevet av ukraineren Jevhen Hrebinka (1812-1848), russifisert Jevgenij Grebjonka, og publisert i 1843 i Literaturnaja gazeta. Melodien som nå brukes er nærmest identisk med Valse homage op. 21 for piano, av Florian Hermann (1822-1892), utgitt 1879. Andre påstander om sangens opprinnelse er nevnt her

Forsiden av et russisk notetrykk fra slutten av 1800-tallet, Man kan lese både en dedikasjon øverst til venstre, titelen Sorte øyne, (sigøyner)vals, pris 50 kopek, og at det er arrangert av Nikolaj Artemjov (ingen nærmere opplysninger tilgjengelige) og utgitt i Moskva.

En hel-akustisk versjon med Quartet jazz manouche et musique tzigane, i beste Hot Club-stil.

Selvfølgelig har Django Reinhardt tatt den for seg.

Jussi Björling en gang mellom 1929 og 1937

Dmitrij Khvorostovskij med russisk tekst.

Очи чёрные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные!
Как люблю я вас, как боюсь я вас!
Знать, увидел вас я в недобрый час!

Ох, недаром вы глубины темней!
Вижу траур в вас по душе моей,
Вижу пламя в вас я победное:
Сожжено на нём сердце бедное.

Но не грустен я, не печален я,
Утешительна мне судьба моя:
Всё, что лучшего в жизни Бог дал нам,
В жертву отдал я огневым глазам!

En engelsk gjengivelse:

Black eyes, passionate eyes,
Burning and beautiful eyes!
How I love you, how I fear you,
It seems I met you in an unlucky hour!

Oh, not for nothing are you darker than the deep!
I see mourning for my soul in you,
I see a triumphant flame in you:
A poor heart immolated in it.

But I am not sad, I am not sorrowful,
My fate is soothing to me:
All that is best in life that God gave us,
In sacrifice I returned to the fiery eyes

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂