Facebook er ikke folkets tjener – men er kritikerne noe bedre?

Fjesboka, eller Facebook, som den fortsatt heter, møter nå motstand både fra økonomer, politikere og medier, alle med forskjellige ståsted. Fra å være folkets «gode venn og hjelper» har den pene andungen nå vokst seg ut av uskyldighetens andedam. Skrekkhistoriene florerer, men alle har en agenda, også kritikerne.