Den nye føydalismen: Eiendomsretten under angrep, friheten skal fjernes

En ny form for føydalisme er i ferd med å senke seg over den vestlige verden. En elite bestående av milliardærer, medier og politiske eliter gjør alt de kan for å knuse middelklassen. Kun de som sverger lojalitet til den opphøyde Staten verdsettes. Romerriket mistet viljen til makt, og befolkningen dopet seg på brød og sirkus. Nå går vår sivilisasjon i oppløsning, og dette feires i gatene. Vår sivilisasjon begår selvmord, og jubelen tar ingen ende.