MDG-floppen: Pressen sørger nesten like mye som partiet selv

Det sier seg selv at MDG-folk er nedstemte etter valget. Sure nederlag gjør sitt med humøret, og det må man ha respekt for. Noe mer påfallende er det kanskje hvordan pressen nå går inn i en kollektiv sorg- og forklaringsmodus.