Voldtektsofferet til Damir Al-Ali: − Et hån mot kvinner i Sverige

Damir Al-Ali og broren kidnappet, torturerte og voldtok to jenter med noen ukers mellomrom i 2017. Al-Ali fikk senere en erstatning på 840 000 svenske kroner på grunn av feil bedømt alder. Men voldtektsofferet har kun mottatt 3000 kroner.