Hva skal Europa gjøre med afghanerne som vil rømme fra Taliban?

Med Talibans comeback i Afghanistan får mange gode grunner til å rømme. Hvordan skal Europa forholde seg til det som dels kan bli en humanitær nødsituasjon og dels en trussel? Det politiske landskapet er allerede splittet, men det finnes ingen gode løsninger.