Voldtekts­dommen er et slag i ansiktet på Beate og en trussel mot retts­sikkerheten. Den må ankes

Oslo tingrett har avsagt en dom som oser av omtanke og bekymring for de dømte. Dommen i gruppevoldtektssaken er både et slag i ansiktet på «Beate» og en trussel mot rettssikkerheten. Les vår grundige gjennomgang av den.