Høyre/Ap skaper industriell gravferd  

Regjeringen vil elektrifisere sokkelen. Strømprisene vil stige så kraftig at det ikke lenger blir mulig å ha en kraftforedlende industri. Landstrøm til offshoreanleggene vil koste minst 50 milliarder kroner og skal finansieres av norske skattebetalere. Det er ikke rart at oljeselskapene jubler.