Kommunal- og moderniserings­departementet vil endre flaggloven

Tross tusenvis av negative tilbakemeldinger fra høringen om endring i flaggloven, så vil Kommunal- og moderniserings­departementet åpne for utvidet flagging av andre flagg enn det norske, det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagget.