Riksrevisjonen: NVE ikke godt nok forberedt på dataangrep mot strømforsyningen

I en ny rapport skriver Riksrevisjonen at det ikke er god beredskap for å håndtere et dataangrep i kraftforsyningen, et angrep som kan få katastrofale følger.