Fellesskapets grunnmur forvitrer

De privilegerte elitene har gode tider i Norge, men ruinerer samfunnets samhold. Sjefen for Coop Midt-Norge, Torbjørn Skei, har på fem år hatt en godtgjørelse på nær 50 millioner kroner. En butikkmedarbeider vil bruke 125 år på å nå en slik sum.