Nytt

I Stockholm har myndighetene bestemt at innbyggerne i belastede innvandrerbydeler skal vaksineres før andre. De prioriteres på linje med demente og psykisk syke. De eldre kommer i annen rekke.

Sverige er i full gang med vaksineringen mot Covid-19 i full gang, og også der melder det seg spørsmål om hvem som skal vaksineres først. I Stockholm har myndighetene besluttet at man vil gi prioritet til personer som ikke klarer å forholde seg ansvarlig til smittevernreglene, og som bidrar til å spre viruset mer enn andre.

I denne gruppen finner man blant annet demente, psykisk, syke – og innbyggerne i Stockholms mest innvandrertette bydeler.

Det er Samnytt som omtaler saken:

Folkhälsomyndigheten har i rapporten Nationell plan för vaccination mot covid-19 slagit fast att personer som lever i ”socialt utsatta situationer” ska prioriteras. De ska dessutom prioriteras även om brist på vaccin uppstår.

Dette gjør at visse områder får tilgang til vaksinen før andre:

I Region Stockholm ges vårdcentraler i invandrartäta Botkyrka, Kista, Akalla, Spånga-Tensta prioritet i tillgången till vaccin, då Folkhälsomyndigheten beslutat väga in så kallade ”socioekonomiska faktorer” som underlag till prioriteringsordningen. Regeln gäller över hela landet och i samtliga faser av vaccineringsprocessen.

Faktisk skal såkalte «sosioøkonomiske faktorer» spille en større rolle enn hvor gamle folk er:

Region Stockholm har valt att väga de så kallade socioekonomiska förutsättningarna tyngre än ålder. Gällande personer med hemtjänst och hemsjukvård påbörjades vaccinationerna i Botkyrka, Kista, Akalla, Spånga-Tensta under förra veckan.

Detta betyder alltså att var du bor väger tyngre än ålder i Region Stockholms prioritering.

Man mener at visse grupper i befolkningen har «problemer med å følge anbefalinger» om adferd og tiltak for å begrense smitten, og at dette må være avgjørende for vaksineringsrekkefølgen:

Dessa är människor som, enligt FHM, ”av olika skäl kan ha svårigheter att följa rekommendationer” vilket ökar riskerna att de sprider viruset ytterligare.

Når det gjelder evnen til å etterleve regler og krav i samfunnet, settes innbyggerne i innvandrertette bydeler på samme nivå som mennesker med demens og psykisk sykdom:

I rapporten jämställs de som lever i så kallat ”socialt utsatta situationer” med personer som lider av ”demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning”.

Kjøp Asle Tojes bok her! 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!