Har «strukturell rasisme» skylden for at det er få innvandrere i idretten?

Er det etniske nordmenns feil at få somaliere går på ski? Og hva mener disse akademikerne som sier det er tendenser til «institusjonalisert diskriminering i idretten»? Det identitetspolitiske maset fortsetter, og det finnes knapt friområder igjen, heller ikke i idretten.