– Jeg er så drittlei av at vi lærere utdanner ungdom til kunnskapsløshet og idioti, og at vi med vår egen «snillhet» bidrar til ideologisk ekstremisme. Det må ta slutt, sier Øyvind Midteng. Privat foto.

– Temaet «ytringsfrihet» er nesten fraværende i samfunnsfag i den videregående skolen. Elevene vet ikke hva det betyr, og sjokkerende nok heller ikke lærerne, sier adjunkt Øyvind Midteng.

Midteng, som underviser på en videregående skole i Stavanger, tok bladet fra munnen i en diskusjon på facebookgruppen Livet bak fasaden i Osloskolen i kjølvannet av halshuggingen i Paris fredag.

Både elever og lærere later til å tro at ytringsfrihet handler om «hva det er ok å si» rent sosialt, ikke hva det er juridisk tillatt å si, mener Midteng.

Jeg er så drittlei av at vi lærere, i den «sosiale rettferdighetens» navn, utdanner ungdom til kunnskapsløshet og idioti, og at vi med vår egen «snillhet» bidrar til ideologisk ekstremisme. Det må ta slutt.

Midteng kommenterte et innlegg hvor det ble manet til forsiktighet med å omtale fredagens terrrorangrep, da læreren Samuel Paty ble halshugget, i undervisningen:

Det kan være klokt å vente til vi vet mer før vi trekker for bastante konklusjoner. Men vi lærere bør tenke over om vi skal si noe om dette til våre elever neste uke, og eventuelt hvordan vi helst bør gjøre dette.

Trådstarter var også engstelig for at elevene fikk informasjon gjennom «nyhetskanaler som kanskje ikke vil fremstille saken så nyansert»:

Elevene vil få høre om dette gjennom digitale medier, og nyhetskanaler som kanskje ikke vil fremstille saken så nyansert. Skal vi skyve dette under teppet, og overlate til nettet å definere for våre elever hva dette handler om? Vi lærere lever i en tid som krever mye av oss!

Midteng kommenterte:

Temaet «ytringsfrihet» er omtrent totalt fraværende i samfunnsfag i VGS. Ordet nevnes (i forbindelse med rettstatsprinsipper), men ingenting utover det. Elevene vet ikke hva det betyr – og, sjokkerende nok, etter samtaler med andre lærere har jeg forstått at heller ikke de forstår hva det er. Som med elevene virker det som om de tror at det handler om «hva det er ok å si» (altså, rent sosialt), ikke hva det er juridisk (!!) tillatt å si.

For det er det «ytringsfrihet» faktisk er; hva du, innenfor lovens rammer, kan ytre uten å måtte møte juridiske (!!) konsekvenser. Og, selvfølgelig, hvorfor det er (og må være) slik.

Hvordan kan man forvente elevenes forståelse av et konsept når lærere ikke selv vet hva konseptet er, hva det betyr, og dets begrunnelse, når de attpåtil selv står og gnåler om hvor fælt og urettferdig det er med «hatytringer» – og med det rettferdiggjør ideologisk motiverte (islamisme og ekstrem sosialisme) elevers raseri?

At slikt som dette skjer, kommer ikke som noen overraskelse. Lærere må selv sette seg inn i hva ytringsfrihet faktisk er, for så, selv om det er smertelig og upopulært, viderebringe denne kunnskapen til elevene.

Jeg er så drittlei av at vi lærere, i den «sosiale rettferdighetens» navn, utdanner ungdom til kunnskapsløshet og idioti, og at vi med vår egen «snillhet» bidrar til ideologisk ekstremisme. Det må ta slutt.

Lenger ned i tråden utdyper adjunkten:

Leksjonen elevene bør få (i stedet for formaninger om ikke å bedrive «hatprat»), er som følger: «»Ytringsfrihetens paragraf 100 sier at Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og enhver anden Gjenstand ere enhver tilladte». «Enhver anden Gjenstand» er Grunnlovsspråk for «alt mellom himmel og jord». Det dette betyr er at i utgangspunktet har du lov til å si alt! Så begrenses dette prinsippet bittelitt i Norges Straffelov, først og fremst i henhold til paragrafene 263 og 264, som sier at trusler er straffbart, og kan straffes med henholdsvis 1 og 3 år i fengsel, avhengig av graden av grovhet.

Trusler er altså ikke beskyttet av Grunnlovens paragraf 100, og det er vi alle enige om, for hvis man skulle tillatt trusler, da ville det vært den sterkestes/farligstes rett. I tillegg har Straffeloven paragraf 185A, til vanlig omtalt som «rasismeparagrafen».

Ytringsfrihet er ikke så vanskelig, skriver Midteng:

Og enhver som lærer som ikke skjønner – nei, jeg vil gå lenger: Enhver lærer som ikke vet dette – har absolutt ingenting i et klasserom å gjøre. Dette er basics. Dette er grunnleggende. Dette er vårt vestlige demokrati. Dette er loven som vi alle lever under. Og en samfunnsfaglærer som ikke engang kan det aller mest grunnleggende om norsk lovgivning bør finne seg noe annet å gjøre enn å stå i et norsk klasserom og forlede, hjernevaske og skade norsk ungdom.

 

Document takker Øyvind Midteng for tillatelse til å gjengi hans kommentarer.

Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!