Borgarting lagmannsrett mener at tre fagdommere bør gjeninnføres i straffesaker som omfatter bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Foto: Document

Lovendringen som fjernet juryordningen, har svekket lagmannsretten fagkompetanse, mener Borgarting lagmannsrett. De mener at tre fagdommere må gjeninnføres.

Det er i et brev til Justisdepartementet at førstelagmann Marianne Vollan og lagmann Hans Petter Jahre tar til orde for å endre kurs, melder Rett24.

I dag settes lagmannsretten med to fagdommere og fem meddommere i straffesaker som omfatter bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. I andre saker er hovedregelen fortsatt at lagmannsretten skal settes med tre fagdommere. Dette mener de to er et paradoks.

– Det er vanskelig å se en god begrunnelse for at det skal være færre fagdommere i en alvorlig straffesak enn for eksempel i en ordinær sivil sak om et betalingskrav, skriver de i brevet.

Justisdepartementet opplyser til nettavisen at de ikke vil kommentere Borgartings brev, men at de følger utviklingen.

Leder i Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, har forståelse for Borgartings ønske, men mener at dersom antall fagdommere økes, må også tallet på meddommere økes forholdsmessig.

– Når det neppe lar seg gjennomføre per i dag, på grunn av rettssalenes fysiske innredning, bør man derfor fortsette som nå, sier han.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂