Interlude


Komponist Carl Maria von Weber er tysk og ble inspirert av ungarsk folkemusikk, bratsjist Pinchas Zukerman er israelsk og spiller et italiensk instrument, The English Chamber Orchestra er engelsk (duh!) og består av musikere med forskjellig kjønn, seksuell legning og etnisk bakgrunn. Hvis en skal tro norske politikere, er slike kombinasjoner nær sagt umulig uten massiv bruk av kvotering, mangfoldskoordinatorer og integrasjonskonsulenter finansiert av skattebetalerne. Men både mulig og naturlig er det.

Les også

Les også