Tavle

Språkvasker fra clipart-library.com

Hver gang vi er i beit, henvender vi oss til leserne og det har ikke slått feil så langt. Det sier mye om hvor mange bra folk som leser Document og hvor tett relasjonen til siden er.

Document forlag er over tid blitt viktig for Document.no og vi tar mål av oss til at Document skal bli for en nasjonalsinnet bevegelse hva Pax forlag var for venstresiden på 60-tallet.

Det stiller oss overfor visse utfordringer.

Vi ønsker å gi ut så gode utgaver som mulig, og søker nå frivillige med sans for detaljer til å hjelpe til med språkvask, sammenligning av innscannede manus m.m.

Vi trenger hjelp ikke bare av deg med en sterk sans for godt språk, men også av deg har et godt øye for detaljer.

Lønnen er beskjeden, nærmest symbolsk det skal innrømmes. Det skyldes at vi på rekordfart har vokst og siden vi mener at ekte kulturliv står på egne føtter må hver krone ut først komme inn.

Interesserte kan sende epost til kontakt@document.no med tittel «Språkvasker + [ditt navn]»