Nytt

Skisse av «nullutslippsnabolaget» i Elverum som selskapet Elverum Vekst har hatt planer om å utvikle med støtte fra Enova. Illustrasjon: Elverum Vekst / Creative Commons.

Regjeringen foreslår å bruke 3,6 milliarder kroner på en grønn omstillingspakke i kjølvannet av koronakrisen.

Pengene er en del av en større tiltakspakke som blir offentliggjort senere fredag, skriver NRK.

Totalt 3,6 milliarder kroner skal gå til ekstra tiltak for å støtte næringslivet og samtidig få ned klimagassutslippene i Norge.

2 milliarder kroner går til Enova under et eget mandat.

– Dette vil særlig rette seg inn mot industrien og klimateknologi der, og så peker vi ut noen områder der vi mener det er særlig potensial. Det handler blant annet om leverandørindustrien og maritim næring, men nøyaktig hvilke prosjekter som får støtte får ekspertene bestemme, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Temaer som hydrogen, batteriteknologi, havvind og grønn skipsfart kan være aktuelt, sier han.

I tillegg foreslås det 1 milliard kroner over tre år til en såkalt grønn konkurranseplattform. Denne skal være et samarbeid mellom tre andre statlige virksomheter. Det første året får Forskningsrådet 192 millioner kroner, Innovasjon Norge 102,5 millioner kroner og Siva 38,5 millioner kroner.

Disse midlene er mer rettet inn mot forskning og utvikling. Samtidig kan det være aktuelt for bedrifter å søke penger både i denne og Enova-ordningen.

600 millioner kroner går til andre tiltak.

 

Kjøp Alexander Graus «Hypermoral» fra Document Forlag her. Nå satt ned fra 299 til 210 kroner!

Les også