Lovligheten av hytteforbudet og koronastengte grenser

Hytteforbudet og koronastengte grenser er særskilte smittevern­tiltak som griper inn i to grunn­leggende borger­rettig­heter: eiendoms­retten og bevegelses­friheten. Det er tvilsomt om kriteriene for lovlighet, som relevans og forholds­messighet, er oppfylt.