Nytt

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen endrer reglene for helsepersonell som blir smittet av koronaviruset på jobb. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nå blir reglene for yrkesskadeerstatning endret slik at helsepersonell som blir smittet av koronaviruset på jobb, skal sikres økonomiske rettigheter.

De nye reglene trer i kraft umiddelbart og vil gjelde fra 1. mars i år.

Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over sykdommene som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

– Vi vet enda lite om ettervirkningen av koronaviruset, og det er derfor viktig å få på plass gode sikkerhetsordninger for dem som i spesielt stor grad utsettes for smitten. Med de nye reglene vil eksempelvis en sykepleier som smittes på jobb og som får alvorlige komplikasjoner, kunne få full erstatning for et eventuelt økonomisk tap, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet, men de skal også gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

Samtidig skal også ansatte på hjemmekontor fortsatt være sikret yrkesskadedekning i folketrygden, på samme måte som om de var på sin vanlige arbeidsplass. Ved en eventuell skade vurderes saken på samme måte som i alle andre yrkesskadesaker, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i pressemeldingen.
Kjøp Document-plakaten «pikene på broen – moderne utgave» her!