– Norske skattebetalere skal ikke betale et øre mer enn nødvendig for IS-kvinnen!

Hvem betaler for helsetjenester til IS-kvinnen og hennes barn? Kvinnen har trolig vært utmeldt av den norske trygdeordningen mens hun var «statsborger» i kalifatet.