Sakset/Fra hofta

Muslimer demonstrerer i Oslo den 26. februar 1989 mot at Salman Rushdies bok «Sataniske vers» skal gis ut på norsk. I 1993 ble Rushdies norske forlegger William Nygaard forsøkt myrdet med tre skudd. Foto: Bjørn-Owe Holmberg / NTB / Scanpix.

Det er riktig, som mange sier: En trenger ikke bruke ordet snik­islamisering.

Vi kan i stedet bruke begrepet «til­rette­legging for islam» eller «imple­ment­ering av islams verdier i vårt felles verdi­grunn­lag».

Så kan vi ta en sivilisert diskusjon på dette grunn­laget.

Vi kan spørre oss: Hva har vi som samfunn å vinne på å til­rette­legge for islam, eller å gi denne religionens verdier en plass i det felles norske verdi­grunn­laget?

Så kan de som finner islam fordel­aktig for det norske samfunnet som helhet, komme og forklare hvilke fordeler en slik omlegging vil by på.

Slik som andre pleier å forklare hvilke fordeler det har å istedet videre­føre norske/vestlige verdier.

Vi kan da spørre oss: Hvilket verdi­grunn­lag har vist seg mest fordel­aktig for det norske samfunnet? Hvilket verdi­grunn­lag har vi bygget vår suksess på? Hvilket verdi­grunn­lag har vist størst toleranse og takhøyde for ulike kulturer og religioner, legninger, kjønn og etnisiteter? Hvilket verdi­grunn­lag har vist størst åpenhet overfor mangfold?

Islam eller vestlige verdier?

Vi kan se på dette historisk og vi kan gå igjennom de to verdi­grunn­lagene – islam og vestlige verdier – og undersøke hvilke verdier og hvilket menneske­syn disse har.

Dette kan vi gjøre uten skrik og utskjelling.

 

Kjøp Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!