Nytt

Produksjon av tunge jernakslinger ved Björneborg Steel den 18. august 2019. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Scanpix.

Tirsdag la det svenske stati­stikk­byrået SCB frem nye, ned­slående tall for svensk økonomi. Arbeids­ledig­heten i Sverige var på 7,1 prosent i august, hvilket er ett prosent­poeng høyere enn i august i fjor. Den raske opp­gangen i den svenske arbeids­ledig­heten har ikke vært så høy siden finans­krisen.

På forhånd ventet økonomene en ledighet på 6,2 prosent, eller langt under de reelle tallene, skriver Dagens Næringsliv. Syssel­satte defineres som personer i alderen 15–74 år som utfører inntekts­givende arbeid minst én time i uken.

– Dette er vesentlig høyere enn det som var markedets forventninger og er også høyere enn Riks­bankens forventning. Det var antatt at ledigheten skulle korrigere ned igjen, men tvert imot stiger den videre, sier sjef­økonom Kari Due-Andresen i Handels­banken.

Også i juli var det nemlig et overraskende hopp i svensk arbeids­ledighet. Da kom den inn på 6,9 prosent, mot ventet en arbeids­ledighet på 5,95 prosent.

– Den raske oppgangen som er i ledighets­raten nå har vi ikke sett siden finans­krisen, sier sjef­økonom Kari Due-Andresen.

Arbeidsledigheten har historisk vært høyere, men dynamikken (hastigheten i stigningen) har ikke vært så dårlig siden finanskrisen i 2008.

Reviderte tall for den svenske økonomien som nylig ble lagt frem, viser også at BNP-utviklingen, er mye dårligere enn ventet. Økningen i arbeids­ledig­heten kan være en konsekvens av dette, og det er tvilsomt om den svenske sentral­banken kommer til å heve renten noe mer i det korte bildet.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!