SSB-statistikken gir ikke belegg for å hevde at barn av innvandrere er mer kriminelle enn sine foreldrene, fastslår faktisk.no. Uansett er norskfødte med innvandrer­foreldre jevnt over mer kriminelle enn innvandrere. I iveren etter å ta brodden av Jon Helgheims spiss­formulering fra valgkampen, tar faktisk.no oppmerksom­heten bort fra dette ukomfortable faktum.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.