Nytt

En gummibåt med 65 migranter befinner seg ca. 34 nautiske mil fra kysten av Libya den 5. juli 2019. Foto: Sea-Eye / Sosiale medier / Reuters / Scanpix.

Innenriks­ministrene i Frankrike, Tyskland, Italia og Malta skal den 23. september møtes på Malta med sikte på å komme til enighet om en felles EU-politikk for håndteringen av båt­migrasjonen over Middelhavet som embeds­verkene i de fire statene allerede har skissert.

Det avslører Torino-avisen La Stampa.

Politikken går i hovedtrekk ut på at Italia og Malta fungerer som ankomst­havner for båt­migrantene, som deretter skal fordeles mellom EU-land i samsvar med en plan som det er blitt enighet om på forhånd.

Frankrike og Tyskland tok allerede et slikt initiativ under et møte mellom EUs innen­riks­ministre i Helsinki den 18. juli, men var på det tids­punktet vanskelig å gjennomføre fordi Italias daværende innen­riks­minister Matteo Salvini ikke var med på notene.

Planene ble siden konkretisert ytterligere få dager senere under et uformelt EU-møte i Paris som Salvini boikottet.

Siden har det byråkratiske maskineriet uansett malt ufortrødent, og initiativet har nå fått navnet «Temporary predictive riallocation program».

Hva slags fordelings­nøkkel det vil bli tale om, er enn så lenge ukjent, men Frankrike og Tyskland har påtatt seg å overta ansvaret for hver sin fjerdedel av migrantene som vil få gå i land i Italia eller Malta. Under møtet i Paris erklærte Finland, Luxembourg, Portugal, Litauen, Kroatia og Irland seg villige til å delta.

To uker etter møtet på Malta den 23. september skal EU holde et justis- og innen­riks­minister­møte i Luxembourg. Der håper man at flere av unionens medlemsland vil erklære seg rede til å bli med på fordelings­planen, skriver La Stampa.

Italia og Malta er allerede nå enige om at de ikke vil ta hånd om noen migranter, all den tid de to landene vil måtte bære kostnadene ved mottaket av migrantene, som vil kunne bli værende i opptil en måned innen de fordeles videre. Dermed blir de nærmest å anse som transittland.

Da den nye italienske regjeringen fikk sitt endelige tillits­votum i Senatet, uttalte stats­minister Giuseppe Conte at migrasjons­fenomenet må håndteres på «europeisk nivå».

Før Salvini ble italiensk innen­riks­minister, var det ensbetydende med at migrasjonen over Middelhavet fikk pågå forholdsvis uhindret. Vil det bli annerledes denne gangen?

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her. Nå satt ned fra 395 til 250 kroner!