Tavle

Brenton Tarrant føres frem for retten i Christchurch den 16. mars 2019. Foto: Mark Mitchell / POOL / AFP / Scanpix.

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har fredag lagt frem en oppdatering av sin åpne trusselvurdering for å signalisere at den høyre­ekstreme terror­trusselen i Norge og Vesten er økt.

Årsaken er ikke uventet at trussel­bildet er endret etter terror­angrepet i Christ­church den 15. mars 2019. Med Brenton Tarrants nedslakting av 51 muslimer tok sameksistensen i Vesten en mørkere vending, noe vi også har sett i Norge.

PST skriver:

Terroråtaket mot to moskear i New Zealand 15. mars vil inspirere til fleire høgre­ekstreme åtak i Vesten det komande året. So langt i 2019, er det registrert fire terroråtak der gjernings­personen har vore inspirert av Brenton Tarrant. Dette inkluderer gjernings­personen bak det høgre­ekstreme terror­åtaket mot Al-Noor moskeen i Bærum den 10. august.

Internasjonale nettsider, der også nordmenn er aktive, vil framleis bli brukt til å dele manifest, prograpaganda og terroroppmodingar av høgreekstrem karakter. Her vert høgreekstreme terroristar hylla som heltar og rangert etter kor mange dei klarar å ta livet av. Dette klimaet vil halde fram å inspirere til valds- og terrorhandlingar i vestlege land det komande året.

Islam har blodige grenser, konstaterte Samuel P. Huntington (1927–2008) i sitt essay «The Clash of Civilizations?» fra 1993, som i høst vil bli utgitt på norsk av Document forlag.

Den amerikanske historikeren og statsviteren manglet ikke eksempler:

In Eurasia the great historic fault lines between civilizations are once more aflame. This is particularly true along the boundaries of the crescent-shaped Islamic bloc of nations from the bulge of Africa to central Asia. Violence also occurs between Muslims, on the one hand, and Orthodox Serbs in the Balkans, Jews in Israel, Hindus in India, Buddhists in Burma and Catholics in the Philippines.

Nå kan det se ut som om fenomenet risikerer å gjøre seg gjeldende også i vårt eget land.

Det er bare å ønske det flerkulturelle Norge lykke til med håndteringen av det økte konfliktnivået. Virkelig et koselig samfunn vi har fått.

 

Kjøp Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!