Nytt


EFTA-logoen og kart over Mercosur-landene på Mercosur-logoen. Kilder: Eftaint, Fvasconcellos og Heraldry / Wikimedia Commons. Venezuela er suspendert fra Mercosur, mens Bolivia er kandidatland.

 

Det europeiske frihandels­forbundet EFTA, som omfatter Norge, Sveits, Island og Liechten­stein, har kommet til enighet om en handels­avtale med den sør­amerikanske handels­organisasjonen Mercosur, som omfatter Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay.

Det bekrefter offisielle kilder både i Brasil, Sveits og Norge.

Ifølge Nærings­departementet er en viktig konsekvens av avtalen, dersom den blir ratifisert, at «99,2 prosent av all norsk eksport av industrivarer og sjømat til Mercosur bli tollfri», melder NTB. Verdien av norsk eksport til regionen ligger således an til å øke.

Avtalen inneholder et eget punkt om bekjempelse av ulovlig hogst.

Klimalobbyen er ikke desto mindre skandalisert:

Framtiden i våre hender mener avtaleinngåelse rammer Norges klima­troverdighet.

– Det er fryktelig vanskelig å forstå hvordan Norge kan inngå en allerede omstridt handels­avtale med Brasil mens Amazonas brenner. Norge mister troverdighet som regnskogs­forkjemper når vi ikke er villige til å stå på kravene når det går ut over våre egne økonomiske interesser, sier leder Anja Riise Bakken.

Amazonas brenner, poengterer SV-leder Audun Lysbakken. Han kaller avtale­inngåelsen en skandale og statsråden «bevisstløs og uansvarlig». Klimaet må settes foran penger, ber han.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen avviser kritikken:

– Bærekraftig skog­forvaltning er et viktig tema i avtalen. Den inneholder folke­rettslige forpliktelser om å bekjempe ulovlig hogst og ivareta urfolks rettigheter. Den inneholder også forpliktelser om å gjennomføre klimamålene i Paris­avtalen, sier Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

EU har inngått en lignende avtale med Mercosur, men vil ifølge EU-president Donald Tusk ikke ratifisere den så lenge «den brasilianske regjeringen tillater ødeleggelse av Amazonas», skriver NTB.

 

Kjøp Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!