Sakset/Fra hofta

Foto: Yves Herman / Reuters / Scanpix.

Hvor mye av strøm­forsyningen kan komme fra sol- og vindkraft uten at forsyningens pålitelighet reduseres til et nivå hvor omfattende strømbrudd risikerer å bli mer enn bare en ekstrem sjeldenhet?

Spørsmålet reises i kjølvannet av strømbruddet i Storbritannia fredag den 9. august, som rammet en million mennesker i London og andre steder i det sørlige England og Wales, noen steder i opp mot en time, noe som fikk konsekvenser blant annet for under­grunns­banen i London.

Problem­stillingen skyldes naturligvis at vind- og solstyrken varierer og strøm­produksjonen fra disse to kildene med den, mens strøm­produksjonen som skjer ved hjelp av fossile brennstoffer, kan pågå jevnt og trutt – langt på vei også vannkraft, all den tid vannet kan magasineres.

Hva gjør man hvis det ikke blåser nok en dag? Man tyr til fossil energi, som altså ikke kan utfases helt. Men hvor mye kan den reduseres? Ikke mye, om man skal tro Colin Gibson, tidligere sjef for National Grid, selskapet som driver strøm­forsynings­nettet i Storbritannia.

I en analyse av dataene over strøm­forsyningen i Storbritannia den 9. august som Gibson har gjort sammen med elkraft­ingeniøren Capell Aris, heter det at strøm­forsynings­systemets evne til å absorbere sjokkene som skyldes plutselige avbrudd i produksjon fra flere kraftverk, er for liten, opplyser The Telegraph. Regjeringen bør derfor begrense utbyggingen av sol- og vindkraft, mener Gibson.

I øyeblikket står vindkraften for 17 prosent av strøm­produksjonen i Storbritannia. Selv dét er kanskje for mye:

Colin Gibson, who was power network director of Britain’s electricity system, claimed that some existing turbines and solar panels may have to be disconnected, and new developments restricted, to «secure» the system after major power cuts earlier this month.

Strømbruddet den 9. august skyldtes to samtidige avbrudd i produksjonen – fra én fornybar og én fossil kilde:

Their intervention comes amid a government inquiry into the outage, which occurred after the Little Barford gas-fired power station in Cambridgeshire and a major wind farm off the Yorkshire coast both temporarily stopped producing electricity.

Dagens ledelse i National Grid avviser at strømbruddet skyldtes vindkraftens upålitelighet. Men hvor sannsynlig ville det ellers ha vært med to samtidige produksjons­avbrudd? Konsekvensene ble større enn normalt, påpeker analysens forfattere:

Mr Gibson and Dr Aris claim that the failures of the two plants resulted in a loss of frequency – a measure of energy intensity – five times greater than historic slumps.

Advarselen synes klar: Jo mer sol- og vindkraft erstatter tradisjonell strøm­forsyning, desto større sannsynlighet for omfattende strømbrudd.

 

Kjøp Roger Scrutons bok «Konservatismen» fra Document Forlag her!