Nytt

Italias president Sergio Mattarella. Foto: Denis Balibouse / Reuters / Scanpix.

I forbindelse med undertegningen av den nye italienske sikkerhetsloven som parlamentet nylig vedtok, har Italias president Sergio Mattarella sendt et brev til statsministeren og presidentene i begge kamrene i parlamentet, der han sier seg perpleks over kjempebøtene for ulovlig innseiling i italiensk territorialfarvann.

Mattarella bruker ordet «urimelige» om disse bøtene på opp mot en million euro, opplyser Corriere della Sera.

Foruten den i hovedsak seremonielle rollen er den italienske presidentens oppgave å se til at konstitusjonen overholdes i statens affærer, og det er uvanlig at han går inn i kjernen av den politiske behandlingen av et lovforslag.

Til tross for at presidenten altså har undertegnet loven, og i brevet understreker at lovenes detaljer ikke er hans kompetanse, har Mattarella ikke desto mindre bedt om at parlamentet endrer loven i samsvar med hans anbefalinger. Det gis ikke tilstrekkelige kriterier for bestemmelse av bøtene, kommenterer presidenten, som finner det unaturlig at an administrasjon kan utmåle potensielt svært alvorlige sanksjoner etter eget forgodtbefinnende.

Mattarella er også perpleks over den generelle adgangen til å konfiskere skip som bryter innseilingsforbudet.

Presidenten minner også om at plikten til å redde personer i havsnød er nedfelt i internasjonale avtaler som Italia også er bundet av.

Presidenten tar altså i praksis avstand fra en lov som han uansett ikke kunne la være å undertegne, og sender med det et politisk signal om avstandtagen fra regjeringens migrasjonspolitikk.

Det er ikke første gang Mattarella, som representerer Italias gamle politiske klasse og er europeist på sin hals, stikker kjepper i hjulene for de italienske populistene. Ved første forsøk på å danne koalisjonsregjering mellom Lega og Fem stjerner nektet Mattarella å godta Paolo Savona som finansminister fordi denne hadde ytret seg kritisk om euroen.

Hvordan denne tilbøyeligheten vil kunne komme til uttrykk ved neste korsvei, får vi kanskje svar på om ikke så lenge, nå som Mattarella snart risikerer å få en regjeringskrise i fanget.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.