Foto: Brage.aronsen / Wikimedia Commons.

Mens myndighetene finner ut av hvem som skal avklare saker om tilbakekall av oppholdstillatelse, har hundrevis av saker ligget i ro i to år, skriver TV 2.

De siste årene har politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI) avdekket et økende antall tilfeller der personer har fått norsk statsborgerskap på falsk grunnlag.

Men verken politiet eller UDI har fått gått videre med disse sakene på to år, mens myndighetene har jobbet med å avklare om det er UDI eller Utlendingsnemnda (UNE) som skal behandle sakene, eller om det er domstolen som bør være førsteinstans, skriver TV 2.

Seksjonssjef Frode Hersvik i Politiets utlendingsenhet i Vest politidistrikt mener at det er frustrerende at «opplagte saker» ikke behandles. Han mener det går for tregt.

– Vi har saker hvor det er verifisert at de som har fått statsborgerskap er fra et annet land enn det de har oppgitt, men vi får ikke gjort noe med det. I stedet hoper sakene seg opp i UDI, sier Frode Hersvik til kanalen.

Ifølge UDI vil tallet på ubehandlede saker være rundt 1.000 ved utgangen av 2019.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H), som har ansvar for lovprosessen som begynte etter den såkalte Mahamud-saken, sier at deres forslag om at domstolen skal være førsteinstans har møtt stor kritikk under høringen. Ifølge Sanner tar imidlertid kunnskapsdepartementet sikte på å legge fram et lovforslag så snart som mulig.

(©NTB)

 
 

Kjøp Oriana Fallacis bok her