Is brekker løs fra Perito Moreno-isbreen, ikke langt fra El Calafate i Argentina den 11. mars 2018. Foto: Andres Arce / Reuters / Scanpix.

Norske skoler skremmer nå vettet av elevene med påstander om at jorda snart går under som følge av «klimaet». Lærerne messer ut dommedagsprofetier, mens barna blir stadig reddere for fremtiden.

«Da læreren snakket om klimaendringene, fikk Pernille angstanfall.»

Slik innledes en artikkel fra yr.no som NRK har fremhevet, om en 12-årig norsk skoleelev som måtte få terapi for sin galopperende «klimaangst».

Katastrofen er over oss!

I klasserom over hele Norge undervises nå elever langt ned i småskolen om en påstått «katastrofe» som angivelig er i ferd med å ramme oss, og det hele skal visstnok skje i løpet av kort tid. Barn flest tror på det læreren sier, og de blir naturlig nok vettskremte. Jorda skal jo snart gå under! Både barna og deres familier skal dø!

Slik beskrives denne 12-årige skoleelevens traumatiske opplevelse i kjølvannet av «klimaundervisningen» hun ble utsatt for i klasserommet:

«Pernille klarte ikke mer. Det snørte seg i magen. Læreren hadde akkurat snakket om klimaendringene. Om det som kommer til å skje. Hyppige tornadoer, ekstrem varme, vanskelig for mennesker og dyr å leve. I Pernille sitt hode ble det mørkt og farlig. Hun hører om en dyster og usikker fremtid. Ja, mer enn det. Det er ikke sikkert det blir noen fremtid.»

Denne jenta ble utsatt for kynisk påvirkning av en lærer hun har tillit til. Vi ser en fullstendig uansvarlig indoktrinering av små barn som ikke er i stand til å vurdere saken på en kritisk måte.

Ikke i nærheten av realitetene

Det som serveres fra lærere landet over, handler om påstander og spådommer helt uten basis i realiteter. Selv de aller mest dystre (og urealistiske) spådommer fra FNs klimapaneI IPCC er ikke i nærheten av å antyde noen snarlig «undergang». Det finnes ikke holdepunkter for dette i noen av IPCCs rapporter. IPCCs forskere snakker om mulige scenarier der gjennomsnittstemperaturen på jorda kanskje kan øke med en grad eller tre innen 2050–2070.

Dette er faktisk svært, svært langt fra å ha noe med «jordas snarlige undergang» å gjøre. Dessuten er selv disse nokså nøkterne IPCC-scenariene svært omstridte. Andre, anerkjente forskere rundt om i verden setter spørsmålstegn ved det hele, og mener bekymringene knyttet til global oppvarming i hovedsak er grunnløse. Det påpekes manglende dokumentasjon, og det vises til fundamental svikt i metodikken som brukes for å komme frem til disse prognosene.

Indoktrinering med klampen i bånn

Men kritiske synspunkter eller innvendinger får aldri norske elever høre noe om. I skolen pågår indoktrineringen for fullt – på daglig basis. Oppsøker man en hvilken som helst norsk skole, for eksempel i forbindelse med loppemarkeder osv., ser man at veggene i klasserommene ofte er fulle av «gruppearbeider» med klimaet som tema. Og konklusjonene er alltid de samme: «Nå er det ille for både mennesker og dyr, og verre skal det snart bli. Om kort tid går jorda under, om ikke de dumme voksne straks gjør noe veldig, veldig drastisk. Redd jorda – nå!».

Alt dette er ikke noe som oppstår av seg selv. Bak disse holdningene står lærere som totalt har misforstått sin rolle og ser det som sin «jobb» å presse slike skremsler på barna.

I kjølvannet av påvirkningen oppstår så elleville fenomener som «Klima-Greta», skolestreiker for klimaet og andre absurde påfunn. I tv-ruten ser vi nesten daglig norske utgaver av «Klima-Greta», i form av krakilske, lett aggressive barn (ofte fra aktivistorganisasjoner som Grønn Ungdom, Natur & Ungdom osv.). I programmer som Dagsnytt 18, Dagsrevyen osv. får de nærmest hyle ut sitt «budskap», til forståelsesfulle nikk fra programlederne.

Det tas sjelden (eller aldri) til motmæle mot realitetene i hva barne-aktivistene faktisk hevder. All motstand mot deres påstander blir avfeid som «voksnes hersketeknikker». I stedet hylles barna kritikkløst for sitt «engasjement», og vi får høre hvor «viktig» det er at de sier fra. Til tross for at det de faktisk står for, er ville overdrivelser og til dels det reneste vås.

Kynisk jubel fra sidelinjen

Saken blir ikke bedre av at politiske partier/grupperinger av typen MDG og andre helhjertet støtter opp om galskapen. Man skyver kynisk barna foran seg, som en slags gisler i en «kamp» som til syvende og sist handler om at partiene skal fremme sin egen sak, sine egne politiske posisjoner og størrelsen på de beløp de selv kan suge til seg fra det offentlige. Det er ikke så lenge til mange av disse barna får stemmerett, og da vet vi hva de kommer til å legge vekt på ved valgurnene.

Pressen, med «klimaavisen» Aftenposten i spissen, spiller på lag. Også de ser seg og sine interesser tjent med å blåse opp den grunnløse angsten og aktivismen blant barn. Aftenposten bringer så å si daglig innlegg fra barn med «klimaangst» i en eller annen form. Motinnlegg fra folk som faktisk vet hva de snakker om, sensureres systematisk bort. Aftenposten fremstår som et rent propagandaorgan, helt uten fotfeste i en demokratisk, kritisk pressetradisjon.

Spørsmålet er hvor lenge myndighetene/Kunnskapsdepartmentet skal la den uholdbare indoktrineringen få pågå i skolen. Hvor langt skal lærerne få gå i å påføre barn grunnløs angst og skadelige traumer?

Skal det virkelig være skolens oppgave? Må foreldrene til slutt gripe inn?

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok «Svindlere, svermere og sjarlataner» fra Document Forlag her!