Det vil mandag den 24.06.19 kl. 12:00 bli avholdt ordinær generalforsamling i Document.no AS hos AVCO Advokater i Universitetsgata 22/24 i Oslo.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden, møteleder og personer til å undertegne protokollen.
2. Resultatregnskap, balanse og styrets beretning for 2018.
3. Disponering av årets resultat.
4. Valg av styre og fastsettelse av godtgjørelser.
5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Innkalling skjer kun på denne måten. Påmelding til generalforsamlingen for aksjonærer som ønsker å delta bes sendt styrets leder, Trond Ellingsen, på mail trond.ellingsen@juridiskbyra.no.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.