Isesjø vannverk. Illustrasjonsfoto: Evert Meulie / Wikimedia Commons.

Det totale etterslepet på vedlikehold av kommunale vann­forsynings­anlegg er på hele 220 milliarder kroner ifølge en nylig kartlegging.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) undersøkte nylig tilstanden på vann­forsynings­anleggene i Norge og konstaterte at gjennomsnitts­karakteren på vann­forsynings­anleggene er 3, på en skala fra 1–5 hvor 5 er best (helt ny), og 2 innebærer at funksjonaliteten er truet.

Det er imidlertid store variasjoner mellom kommunene, og det totale vedlikeholds­etterslepet på forsynings­anleggene er estimert til 220 milliarder kroner, opplyser foreningen.

– Vann- og avløps­situasjonen i den enkelte kommune bør opp på den politiske agendaen nå før valget, men det er det få politikere som ønsker. Situasjonen i Askøy viser hvor kritisk det er at vann­forsynings­anlegget virker tilfreds­stillende og hvilke dramatiske konsekvenser det kan få om man unnlater å ta grep for å redusere vedlikeholds­etterslepet i tide, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

Gjennomsnitts­alder for vann­forsynings­rørene er 32 år for de kommunale ledningene. Med dagens takt på utskiftning vil det at 150 år før dagens rør er skiftet.

I tillegg viser undersøkelsen at hele 30 prosent av ledningene lekker og at mye vann forsvinner før det når forbrukeren.

(©NTB)

 
 

Kjøp T-skjorten «gul vest» her

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.