Fra Islamic Cultural Centre i Oslo. Foto: Bente Haarstad.

Jeg har et håp om at disse ordene når ut til alle dere. Vi vet allerede at mange av dere stadig er inne og smugleser i alternative medier. Men om budskapet blir oppfattet er en helt annen sak. Likevel vil vi aldri gi opp å opplyse, selv om det ofte virker ganske forgjeves og håpløst.

Ja, jeg sikter til dere som leter etter rasister bak enhver busk (noen av dere bokstavelig talt!). Dere som hevder at dere er for åpenhet og ytringsfrihet, mens dere på samme utpust klager over all rasismen og kloakken som forekommer hos bl.a. Resett og Document. Og da særlig i kommentarfeltene. Når skal dere vise til konkrete eksempler? Når skal dere komme med saklige motargumenter, framfor brunbeising og grunnløse anklager?

Vi kritiserer ikke andre mennesker fordi de har brune øyne og mørkere hudfarge. Heller ikke fordi de kommer fra andre verdensdeler, som for eksempel Afrika eller Midt-østen. Kritikk av islam og ukontrollert masseinnvandring fra dysfunksjonelle kulturer har ingenting hverken med rase eller rasisme å gjøre. Islam er ikke en rase – like lite som det er fredens religion. Islam er et farlig sammensurium av politisert statlig ideologi, voldsutøvelse, undertrykkelse, indoktrinering og religiøs tro – alt i ett. I tillegg kommer blant annet sharia, barneekteskap og dyremishandling på toppen av det hele.

Det vi derimot er motstandere av, er det ovennevnte, samt farlige tankesett, fascisme, undertrykkelse, respektløshet og voldelig adferd – endog med dødelig utfall. Vi er motstandere av ukulturer og holdninger som er så destruktive at de ødelegger ethvert samfunn de kommer i kontakt med. Vårt eget samfunn er intet unntak. Dette gjelder selvsagt ikke i like stor grad for alle muslimer, men islam som helhet representerer en slik totalitær ideologi og alt som følger med. Og det hører på ingen måte hjemme her hos oss i det 21. århundre.

Ikke minst retter vi kritikk mot vår egen og EUs politikk på de gjeldende områdene, som innbefatter ikke-vestlig masseinnvandring, multikultur og islamisering. På noe sikt resulterer alt dette i utvisking av våre landegrenser og utvanning av våre egne kulturer og identitet, hvor nasjonalstaters suverenitet og selvstendighet sakte men sikkert må vike til fordel globalistene og et mer maktsentralisert EU i Brussel. På lengre sikt brytes nasjonalstatene ned, og vi mister oss selv og de verdiene og frihetene som vi i dag tar for gitt. Selv har vi politikere i vår egen regjering som ikke jobber for Norges beste. Vi har politikere som jobber kun for egne interesser og åpenlyst svikter sitt oppdrag – nemlig å tjene til Norges og folkets beste.

Negative konsekvenser av stadig økende islamisering har allerede vært synlige en stund. Klart og tydelig for oss som er villige til å se og forstå omverdenen. Kanskje vises det tydeligst hos våre naboer Storbritannia og Sverige, som riktignok ligger noen hakk foran oss. Men også i vårt eget land. Bilbranner, voldtekter, ran og knivstikkinger er i ferd med å bli dagligdags. Er det virkelig et slikt samfunn dere ønsker for oss og våre kommende generasjoner?

Vi er vitne til hvordan våre egne eliter og myndigheter, for ikke å snakke om de store tech-gigantene, mer og mer retter sitt skyts mot eget folk. De er villige til å gå langt for å kneble kritiske stemmer som avslører deres svik og hykleri.

Tommy Robinson er kanskje vår tids største eksempel på nettopp dette. Tommy representerer den systematisk undertrykkede arbeiderklassen i England. Han er også en etterlengtet stemme for alle de titusener av små jentebarn som er forlatt og sviktet av myndighetene i alle voldtekts- og grooming-skandalene som har rystet landet i en årrekke, hvorav flesteparten utført av muslimske menn av pakistansk opprinnelse. Tommy er på ingen måte rasist. Og de som vil påstå at han er det, klarer ikke å legge fram bevis. Derfor er han også urettmessig uthengt og straffeforfulgt. Nå venter nok en rettssak mot ham i slutten av mars.

Makteliten anser Robinson som en trussel som må knebles med alle mulige midler. Men det stopper ikke med ham. Ingen skal være trygge. Ingen får kritisere islam eller masseinnvandringen ustraffet. Et mørkt teppe er i ferd med å senke seg over vår vestlige verden, og den reelle ytringsfriheten blir innskrenket og sensuren brer seg. Kritiske og opprørske stemmer har nemlig evnen til å spre seg raskt og nå ut til millioner av folk i løpet av kort tid. Og samtidig vekker det noe inni folk – også underbevisst. Stadig flere folk føler at noe ikke stemmer. Noen vil foreløpig ikke innrømme det for seg selv. Mens andre fortsatt er ignorante og lukker øynene. For dem føles det bedre og tryggere å fortsette å leve i sin egen boble.

Det våre eliter frykter aller mest, er at folket skal reise seg mot makten, slik de nå har begynt å gjøre i Frankrike, der folk i gule vester har begynt å gjøre opprør og ta tilbake makten på gateplan. Eliten frykter folket og at opprørske tendenser skal spre seg. Derfor benytter de nå det siste middelet de har igjen, nemlig sensur og utestenging.

Synes dere at dette er synonymt med ytringsfrihet og åpenhet? Hvorfor skal islam og muslimer være en vernet gruppe, beskyttet mot kritikk? At muslimer er en minoritet her i vår vestlige verden, spiller ingen rolle. Dette skal ikke frita dem fra noen form for kritikk, så lenge kritikken er berettiget og basert på fakta. Vi har riktignok ikke innført blasfemilover per i dag, men likevel får det konsekvenser for dem som offentlig kritiserer eliten, globalismen eller islam. Både sosialt og økonomisk.

Islam både kan og må kritiseres hardt – så får muslimene bli så krenket de bare vil. Spiller ingen rolle. Dette er ikke rasisme, det er ytringsfrihet. Vår frihet! Og høyst nødvendig.

Og en stor takk til våre frie medier som Document, Resett og HRS, som bidrar til å holde motet vårt oppe. Tusen takk!

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂