Nytt

Ilustrasjonsfoto: Plani / Wikimedia Commons.

En meningsmåling fra opinions­instituttet Unique viser at 69 prosent av de spurte i Østerrike er åpne for regjeringens forslag om å gi adgang til sikkerhets­forvaring av asylsøkere, skriver det østerrikske nyhetsmagasinet profil.

Tiltaket er ment å benyttes mot asylsøkere som blir vurdert som en potensiell sikkerhets­trussel, uten at det skal være nødvendig å gå veien om domstolene.

På spørsmål om regjeringens forslag er verdt å overveie, svarer 38 prosent «ja, absolutt», mens 31 prosent heller i retning av ja. Andelene som svarer absolutt nei eller heller i retning av nei, er henholdsvis 10 prosent og 12 prosent.

Blant regjerings­partienes velgere er det mellom åtti og nitti prosent som stiller seg positive til forslaget. Men også blant det sosial­demokratiske partiets velgere er det mer enn halvparten, nærmere bestemt 56 prosent, som mener det er verdt å overveie.

Temaet asylsøkere og sikkerhet har lenge vært på dagsorden i Østerrike, men spørsmålet fikk enda større aktualitet etter det nylige knivdrapet i Dirnborn, der en kriminell tyrkisk asylsøker som ble utvist for ti år siden, myrdet en offentlig tjenestemann som hadde undertegnet avslaget på asylsøknaden hans.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!