Trump-administrasjonen over­veier å nedsette et utvalg som skal vurdere klima­endringers betyd­ning for den nasjonale sikker­het­en, og et foreslått medlem er «klima­fornekter». Brenne­merk­ing­en får utløp, men kan en Princeton-fysiker bare avfeies? Klima­modellene er upålitelige, så hvorfor basere politikken på dem?
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.