Den 25. januar utløp fristen for å delta i en anbudskonkurranse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om et «særskilt bo- og omsorgstilbud» for voldelige asylsøkere som etaten vurderer som en trussel for sine omgivelser.

Hvor mange aktører Norge rundt som har lagt inn anbud, er ukjent, men ifølge norske lokalmedier er det i alle fall to små lokalsamfunn som kan få nye naboer av nevnte type, uten at lokalmyndighetene har noe de skal ha sagt.

Selskapet Per Gynt Lodge tilbyr nemlig å åpne et slikt mottak i Ruste på Vinstra i Gudbrandsdalen, mens selskapet Mottak Norge ønsker å gjøre det samme i Lødingen i Ofoten-Vesterålen.

Spredt bebyggelse halvannen kilometer fra Per Gynt Lodge i Ruste på Vinstra. Foto: Google Maps.

Hvis Per Gynt Lodge vinner anbudet, ventes mottaksdriften å starte opp i april eller mei, skriver Gudbrandsdølen Dagningen (GD) den 27. januar. Selskapets representant Simen Bentsrud informerte nylig Nord-Fron kommune om søknaden.

Hvis Per Gynt Lodge får anbudet, omfatter tjenesten 23 plasser. 15 er faste plasser, og 8 er såkalte stykkprisplasser. I tillegg er det opsjon på ytterligere 5 plasser. Avtalen det søkes om skal har varighet på 3 år, med mulighet for forlengelse.

Om man skal tro Bentsrud, som tilsynelatende ikke ønsker å snakke med lokalavisen, er dette problemfritt. I kommunens referat fra møtet med Bentsrud heter det:

– Kompetanse for å drive denne type tilbud vil være viktig, særlig innenfor psykiatrisk sykepleie og sikkerhet. Bentsrud ser for seg at dette er uproblematisk, og informerte i møtet om at han allerede hadde mye på plass. Det meste tilknyttet særskilt oppfølging av den enkelte bruker skal løses i mottaket.

Søker mener at lokalisering er ideell for denne typen tilbud for å unngå opphoping på ulike arenaer.

Kommunen har varslet Per Gynt Lodge om at det kan bli stor motstand i lokalbefolkningen, skriver GD.

Lødingen i Nordland. Foto: Michal Gorski / Wikimedia Commons.

Motstand er det også lokalt i Lødingen. Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) er selv fra stedet, og han omtaler planen om mottak for voldelige asylsøkere som «vanvittig», skriver NRK Nordland den 25. januar.

Nyheten om at Mottak Norge AS sammen med Hero har søkt om å starte et mottak for asylsøkere med truende og eller voldelig adferd i sentrum av tettstedet Lødingen i Nordland, har vakt sterke reaksjoner.

Heller ikke i Ap er man begeistret, og fraværet av begeistring er ikke ubegrunnet:

– Vi føler utrygghet av å ha denne typen asylsøkere så sentralt på et lite tettsted som Lødingen. Når man ikke har politi og annen beredskap i nærheten er det uheldig for oss, sier Trond Viggo Nilsen, som er leder i Lødingen Ap.

I Lødingen har politiet en responstid på 12 timer, sier Nilsen. Det anser også Frp-politikeren som et problem:

– Det kan ikke være slik at mennesker som er voldelige skal gå løs i et lite lokalsamfunn der det ikke er noen som kan gripe inn tilgjengelig på kort varsel dersom det er nødvendig, mener Olsen.

Men det kan det altså kanskje, og ikke bare i Lødingen:

Thor Einar Svensen, som er medeier i Mottak Norge, som har lagt inn anbud sammen med Hero, opplyser at de ønsker å opprette til sammen 15 mottaksplasser. Fordelt på mellom fire og åtte beboere i Lødingen og resten i Skånland i Troms.

Skånlands ordfører Helene Berg Nilsen (Ap) og formannskapet i kommunen stiller seg positive til en slik etablering.

– Å ta imot asylsøkere er et samfunnsansvar. Et sted må de jo bo i påvente av bostedskommune. Vi har satt som krav at sikkerheten er god, sier Skånland-ordfører Helene Berg Nilsen (Ap).

De voldelige personene det handler om, skal altså ikke sendes ut av Norge, kan NRKs distriktskontor opplyse: De har allerede fått opphold i landet.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.