Dag: 19. november 2016

Nicolas Maes (1634-1693) – Olje på lerret, 134 x 113 cm, Rijksmuseum, Amsterdam.

Les Mer...

Det som så ut til å bli et race mellom Nicolas Sarkozy og Alain Juppe er plutselig forandret av outsideren Francois Fillon. Fillon har et radikalt økonomisk program, og – sies det – like tøff på islam som Sarkozy. Fillon var statsminister under Sarkozy. Han opptrer presidential, noe franskmenn liker. Boasting the most radical programme, […]

Les Mer...

Nå er byene gjenerobret, men der finner de kristne i Irak død og destruksjon. Hvor skal de finne pengene til gjenoppbygging? Hvordan skal de kunne stole på andre grupper i fremtiden? De kristne ønsker i likhet med yezidiene kontroll med sitt eget territorium. Men andre er også interessert i deres områder, derfor ligger det en […]

Les Mer...

Trump er pragmatiker. Nå har han inngått forlik med studentene fra Trump-universitetet som hadde gått til kollektivt søksmål. Det koster ham 25 millioner dollar, men så er saken ut av verden. Trump kunne ikke risikerer å bli dratt for retten som president-elect. Han har som president ikke å gi seg når han blir saksøkt, eller: […]

Les Mer...

Lars Akerhaug intervjuer Asle Toje om Trumps valgseier og elitens forhold til kristendom. Dagen

Les Mer...

Jan Guldahl som nylig har meldt seg ut av FrP, utdyper i leserinnlegget «Det syke partiet» (Adresseavisen, 20.11.) hva som skjedde på det famøse årsmøtet i Trondheim FrP forrige helg. Guldahl beskriver også et lokalparti i krise med medlemsnedgang og elendig personalpolitikk. Det er tydeligvis mye som ulmer i lokalpartiet. Trondheim FrP er i dyp […]

Les Mer...

Den britiske avisen The Guardian er i harnisk over den fryktelige måten de mindreårige asylsøkerne fra Calais blir behandlet på i Frankrike etter at man har fjernet The Jungle. De er blitt sendt til ulike mottakssentre i landet, og disse omtales av The Guardian som antatt sikre «welcome centres». Men det ender ikke der. Det […]

Les Mer...

De svakeste blant oss er avhengig av at samfunnet beskytter dem. I våre vestlige og nordiske kulturer har vi helt siden kristendommens innførelse beskytte de svakeste. Man sparker ikke nedover. Det er  en type vold vi ikke vil vedkjenne oss. Mobbing og plaging blir nok aldri borte og grensesettingen gjelder for hver ny generasjon. De […]

Les Mer...

Europeisk kommisjon mot rasisme og intoleranse, ECRI, underlagt Europarådet, ser en sammenheng mellom pressens omtale av terror og utslag av økende muslims-fiendtlighet. Deres svar er at pressen må begynne å bagatellisere jihad-motiv og heller finne alternative forklaringer. Dessuten må muslimske organisasjoner få medinnflytelse på omtale av dem selv og islam.

Les Mer...

Et handikappet ektepar i Tønsberg ble ranet og banket opp av tre utenlandske, maskerte ranere. Brutaliteten kjenner ingen grenser. Han er lenket til rullestolen og er helt avhengig av pustemaskinen for å leve. Likevel ble ekteparet i 70-årene banket opp og bakbundet i sitt eget hjem før sølvtøyet forsvant sammen med smykker og mobiltelefoner. De […]

Les Mer...