Sakset/Fra hofta

Bilderesultat

Neandertalere (Homo neanderthalensis), som ikke alle nålevende populasjoner av mennesker (Homo sapiens) deler gener med

Den amerikanske dommedagskulten Heavens Gate var hellig overbevist om at det lå et romskip bak kometen Hale-Bopp, som passerte jorden i 1997, og at dette ville ta dem med dersom de begikk selvmord i riktig øyeblikk, like før planetens «resirkulasjon».

Dagen før den store kvelden kjøpte noen av medlemmene dermed et teleskop som de kunne observere kometen og romskipet med.

Allerede morgenen etter returnerte de imidlertid med teleskopet. De mente at det ikke virket og forlanget pengene tilbake for det.

«Så dere ikke kometen med det?» ville mannen bak disken vite av dem. «Joda», skjøt et av kultmedlemmene tilbake, «men vi så ikke romskipet».

Timer etter begikk 39 mennesker kollektivt selvmord.

Vitenskapsbenekterne

Det finnes imbesiler i alle politiske leire. Det irriterende med imbesiler av den progressive varianten, er at de innbiller seg å være så fordømt smarte.

I anledning det amerikanske nominasjonsvalget, var den norske eliten og deres likesinnede i full sving med å gjøre narr av de gale, dumme og anti-vitenskapelige amerikanerne som ikke tror på evolusjonsteorien.

Problemet med konvensjonell visdom, som den britiske journalisten og forfatteren Peter Hitchens minner om, er dog at en ikke behøver å tenke for å komme dit. Det krever absolutt ingen intelligens å akseptere noe alle nordmenn har lært fra barnsben av.

Sosialliberale europeere kaster stein i glasshus når de gjør narr av evangelistiske amerikanere, da deres eget verdensbilde er betydelig mer anti-vitenskapelig. De bør rangeres langt under evangelistiske amerikanere når det kommer til grad av rasjonalitet – også om vi snevrer fokuset inn på biologi, da makroevolusjon tilsynelatende er det eneste biologiske faktumet mange av dem ser ut til å akseptere (kanskje ved siden av at vi eldes).

Professor Richard Dawkins skriver i The Greatest Show On Earth: The Evidence for Evolution (2009) at makroevolusjon åpenlyst ikke er noe som kan observeres direkte, på grunn av tidsperspektivet prosessen krever. I stedet er det noe man må resonnere seg frem til logisk, som en detektiv som har ankommet et åsted etter en forbrytelse.

Å avfeie evolusjonsteorien er derfor betydelig mindre irrasjonelt enn å benekte noe som ikke krever flere mentale trekk enn én direkte observasjon, noe selverklærte rasjonalister i Norge gjør ved hver minste vending.

Kjetterord 1: «Rasist!»

Ta for eksempel menneskelig mikroevolusjon, som norske sosialliberale blankt benekter har funnet sted etter utvandringen fra Afrika. Ifølge dem har det ikke utviklet seg noen biologiske forskjeller mellom menneskegrupper av betydning utenom de knyttet til hudpigmenter.

Den selverklærte rasjonelle europeer skal ha det til at det moderne menneskets evolusjonære utvikling på magisk vis har stoppet opp, og at prinsippene av naturlig seleksjon av en uforklarlig grunn ikke lenger er anvendbare på oss.

«Vi stammer alle fra Afrika», sier de stadig, som om dette skulle bety at det ikke kan ha utviklet seg biologiske forskjeller siden den tid.

En kunne like gjerne argumentere for at det ikke fantes biologiske forskjeller mellom et ekorn og en elefant, da begge arter tross alt stammer fra det samme selvrepliserende molekylet.

Det er riktig at vi stammer fra Afrika. Det første de av oss som utvandret fra kontinentet gjorde, var derimot å få avkom med neandertalerne. Derav har alle grupper utenom afrikanere mellom 1 og 4 prosent neandertalsk DNA (ikke en helt ubetydelig andel i genetisk sammenheng). Aboriginerne reiste videre østover og parret seg i tillegg med denisovanerne – en gruppe som i likhet med neandertalerne heller ikke hører til under Homo sapiens – som de dermed har rundt fem prosent av sitt DNA fra.

Man kan sammenligne DNA-et til eksempelvis japanere og kongolesere direkte, og se at disse skiller seg mer fra hverandre genetisk enn hva ulike raser av katter eller hunder gjør. (Man står med dette overfor to valg: Enten godta sannheten, eller gjøre et orwellsk forsøk på å dekke over den ved å endre på språket/definisjonene. Det hersker liten tvil om hva de progressive ideologene foretrekker.)

Innen medisinen må man også forholde seg annerledes til gruppene når det kommer til diagnostiseringen og behandlingen av en rekke sykdommer. Utover hudfarge er det dessuten klare fysiske forskjeller mellom gruppene, tilgjengelig for ethvert blotte øye å se.

Skulle man grave opp et skjelett i bakhagen din, kan eksperter ikke minst stadfeste med skråsikkerhet hvilken av de to rasene dette skulle tilhøre. Det er videre markante snittforskjeller i IQ – som man vil finne uansett hvor mange ganger man foretar testen. (IQ har en arvelighet på godt over 50 prosent, noen studier viser opp mot 80 prosent).

De samme nordmennene som ler av evangelistiske amerikanere, vil imidlertid benekte det som i motsetning til makroevolusjon er direkte observerbart, og behandle enhver som ikke gjør det samme som kjettere. De vil da kalle deg for en rasist og en nazist.

Husk at denne type behandling kommer fra mennesker som simpelthen elsker å jatte i vei om kirkens behandling av Galileo.

Man må gratulere dem for å ha funnet ut hva som var galt med konvensjonell visdom for 400 år siden, noe vi alle lærte på barneskolen. Leit at de ikke er i stand til å finne ut av hva som er galt med konvensjonell visdom i eget tid og rom. Av den grunn vil de avfeie ting like observerbare som det kirkens tjenere kunne se gjennom teleskopet til Galileo, eller det medlemmer av Heavens Gate (ikke) kunne se gjennom det nyinnkjøpte teleskopet sitt.

De som mener at å godta raseforskjeller nødvendigvis må lede en til hatefulle konklusjoner, bør for øvrig nektes å eie kjæledyr. Skulle de lære at kattene deres var av to ulike raser, måtte de nemlig etter egen logikk begynne å mishandle den ene av dem.

At de tror at en slik logikk i det hele tatt gir mening overført til mennesker, sier mer om deres verdensbilde enn hva det gjør om noen andres.

Kjetterord 2: «Transfob!»

Den stadig mer utbredte forestillingen blant våre kloke rasjonalister – de som ler av evangelistene i USA – er at kjønn er en sosial konstruksjon. Utenom alt som har å gjøre med reproduksjon, er kvinner og menn angivelig stort sett biologisk ensartede.

Nok en gang står vi overfor en langt mer absurd posisjon enn hva noen religiøs fundamentalist jeg kjenner til holder, om vi ser bort fra kulter av kaliberet til Heavens Gate. Religiøse fundamentalister tror på mye rart, men det er vanskelig å finne noen av dem så irrasjonelle at de benekter helt åpenlyse kjønnsforskjeller basert på X- og Y-kromosoner.

En mann kan nå hogge av seg sine genitalier, kle på seg en kjole, og kalle seg selv for en kvinne. Det er blitt det rådende synspunkt blant vest-europeiske politikere, journalister og akademikere at det ikke er noe som helst empirisk problematisk ved dette, selv om hele det genetiske materialet til vedkommende fortsatt er det til en mann.

Uenig? Da er du selvsagt en hatefull ekstremist, lidende av den moderne sinnsykdommen transfobi. Mannen som er av seriøs formening om at han er en kvinne, eller vice versa, lider på den annen side ikke av noen sinnssykdom i det hele tatt, selv om dette åpenlyst er en nokså ekstrem vrangforestilling.

Igjen er det viktig å understreke at jeg her ikke prøver å gjøre et normativt poeng, men et deskriptivt (progressive insisterer hele tiden på at man nødvendigvis må begå den naturalistiske feilslutningen – dvs. slutte fra er til bør).

Dersom jeg skulle komme med en moralsk vurdering, vil jeg påstå at et menneske som velger å leve i konflikt med sin gitte biologiske natur begår en stor feil, og fort kan ende opp dypt ufullstendig og ulykkelig, men jeg ser ikke noe ønskelig i å behandle en person som fatter et slikt valg dårlig på noen måte av den grunn. Som utilitarist er jeg opptatt av å redusere ulykkelighet, ikke generere det.

En er nødt til å understreke dette, fordi progressive mennesker har klart å overbevise seg selv om at alle som ikke tar del i vitenskapsbenektelsen deres, gjør det ut av pur ondskap (enda et likhetstrekk med den religiøse fundamentalismen).

Kjetterord 3: «Homofob!»

I evolusjonspsykologien heter det at eggceller er dyre, mens sædceller er billige.

Det henger sammen med at en mann bare trenger å investere i samleiet for reproduktiv suksess, hvilket favoriserer en kvantitativ seksuell strategi.

En kvinne må derimot investere i en hjelpeløs gravid tilstand som varer i mange måneder, hvor hun i mellomtiden selvsagt ikke kan befruktes av andres menn. Dette munner deretter ut i en fødsel som i vår evolusjonære fortid var meget risikabel.

Kvinnen har derfor utviklet en mer kvalitativ strategi innen den seksuelle seleksjonen.

En gjennomsnittlig tiltrekkende mann som går opp til 100 single kvinner på gaten og spør om de vil ha sex med han, kan knapt forvente å få noen suksess i det hele tatt, mens en gjennomsnittlig tiltrekkende kvinne som spør 100 single menn om akkurat det samme, knapt vil bli avvist.

Det henger ikke sammen med kultur, da dette er et universelt fenomen, men med evolusjonær biologi.

En implikasjon av dette, er at man får et meget høyt nivå av seksuell promiskuitet der menn ligger med menn.

Menn er av de nevnte evolusjonære årsaker også mer risikovillige når det kommer til sex. Da menn i tillegg ikke kan ha vaginalt samleie med hverandre, om så den ene av dem angivelig har «skiftet kjønn», men må ty til anal penetrering som enklere fører til blødninger, blir resultatet en svært høy prevalens av en rekke seksuelt overførbare sykdommer i homoseksuelle miljøer.

Før fremskritt innen moderne medisin var spredningen av visse sykdommer potensielt samfunnsmessige katastrofale. Det er kanskje ingen tilfeldighet at sterke normer mot homoseksualitet utviklet seg og overlevde gjennom mange århundrer under slike omstendigheter, og ikke minst i en tid da behovet for mange barn var større, mens den skiftende moralske zeitgeist på området har sammenfalt med samfunnsmessige endringer på feltet.

Om dette er et utilitaristisk holdepunkt mot alt som heter homofilt samliv i dag, stiller jeg meg sterkt tvilende til, men det reiser i hvert fall noen veldig relevante moralske problemstillinger, også relevante i samtiden.

Som kjent tåler derimot ikke dogmatiske hjerner noen nyanser i deres verdensbilde overhodet.

Gjengi slike biologiske faktum, og våre kjære rasjonalister vil som vanlig derfor gå i full benektelsesmodus og si, som de sanne fritenkerne de er, at du bare lider av nok en patologi («homofobi»).

I land som Frankrike kan man dermed bøtelegges for i det hele tatt å påpeke sammenhengen.

Kjetterord 4: «Misogynist!»

Ta livet av et *født menneskebarn* i uke 22 av graviditeten, og du er det mest ondskapsfulle mennesket på jorden. Man vil da ønske å bure deg inne og kaste nøkkelen.

Ta på den annen side livet av et *ufødt menneskebarn* en dag ekstra unna unnfangelsen, som er av noe høyere biologisk kompleksitet, og rasjonalistene vil le rått av deg om du i det hele tatt bruker betegnelsen «ufødt menneskebarn».

De vil insistere på at fostermord bare er fjerningen av sædceller, og benekte på det sterkeste at det er tale om et menneske, til tross for at den direkte observerbare DNA og biologiske kompleksitet selvsagt tyder på noe ganske annet.

Den eneste logiske forklaringen i deres øyne, om så det ufødte barnet skulle være en jente, er at du må være en ondskapsfull misogynist.

Enda en gang opptrer rasjonalistene omtrent like rasjonelt som mennesker som tror at romskipet svever like bak Hale-Bopp, om teleskopet er i stand til å fange det opp eller ei.

Min eneste realistiske normative ambisjon når det kommer til fostermord, er å få folk til å akseptere at det i det minste foreligger en interessekonflikt. Selv dét virker derimot å være en altfor stor innrømmelse for de moderne dogmatikerne. Ingen nyanser velkommen der.

Kjetterord 5: «Miljøversting!»

Miljøbevegelsen er besatt til det hysteriske av at all mat skal være «naturlig», noe medlemmene i Greenpeace blant annet gjennomfører sabotasjeaksjoner mot gårder for å få gjennomslag for, noe som har satt tusenvis av menneskeliv i utviklingsland i potensiell fare. Motstanden retter seg mot genmodifiserte organismer.

Som Richard Dawkins poengterer har derimot så godt som all mat mennesker spiser – fra hvete til korn til tomater – over tusenvis av år vært gjenstand for kunstig utvalg. Prosessene er riktignok noe annerledes, men leder til de samme resultater.

Maten vi spiser fra før er med andre ord alt annet enn naturlig. Allikevel vil Miljøpartiet de Grønne og andre progressive miljøer fremstille dette som noe uhyre farlig i det selektive tilfellet av genmodifiserte organismer.

Konklusjon

Dersom man:

  • Observerer asiatere og afrikanere og kommer til konklusjonen at det bare er hudpigmenter som skiller dem
  • Betrakter kvinner og menn og kommer til konklusjonen at det nær sagt bare er pupper og kjønnsorganer som skiller dem
  • Iakttar prevalensen av kjønnssykdommer mellom homoseksuelle og heterofile menn og tror at det ikke er noen negative konsekvenser av homoseksualitet i det hele tatt
  • Ser på et ufødt barn i uke 14 eller 16 eller 22 og er av formening om at det bare er en klump med celler utenfor menneskearten
  • Tror at kunstig seleksjon og genmodifikasjon, som har de samme konsekvenser, er problematisk i det ene tilfellet og ikke i det andre…

…så kan man ikke, under noen omstendigheter, omtale seg selv som en rasjonalist på side med vitenskapen. En er ikke da lenger i posisjon til å kritisere kristenfundamentalister som ikke tror på evolusjon fra en påstått posisjon av støtte til biologisk vitenskap.

Allikevel vil de aller, aller fleste sosialliberale i dette landet tilskrive seg en eller flere av disse proposisjonene, som gjerne er astronomisk verre enn hva nær sagt noen stripe av religiøse fundamentalister har å fare med.

Det er til sammenligning svært få konservative i Norge som benekter evolusjonslæren – benektelsen der retter seg nesten utelukkende mot menneskeskapte globale klimaendringer, som det også er mye mer vitenskapelig usikkerhet rundt enn noen av de biologiske faktumene diskutert i denne teksten.

De som benekter makroevolusjon på disse breddegrader tilhører for øvrig nesten uten unntak en bestemt importert kulturell gruppe. Det er neppe lov til å forsvare teorien mot denne, uten å bli fjerndiagnostisert av progressive med nok en patologi.

Kanskje på tide for sosialliberale å ta innover seg at de ikke er de rasjonelle fritenkerne som de innbiller seg å være. Tvert imot er de vår tids fanatikere. De bør sporenstreks oppdateres:

Konservatisme er radikalisme.

Radikalisme er konservatisme.

Progressive er ultra-reaksjonære.

Ultra-reaksjonære er progressive.

Høyre er venstre.

Rasjonalisme er irrasjonalisme.

Venstre er høyre.

Irrasjonalisme er rasjonalisme.

Feminisme er anti-feminisme.

Toleranse er intoleranse.

Galskap er normalitet.

Sekularisme er teokrati.

Intoleranse er toleranse.

Trygghet er fare.

Forsvar er angrep.

Lojalitet er svik.

Godhet er ondskap.

Hat er kjærlighet.

Stygghet er skjønnhet.

Anti-rasisme er rasisme.

Menn er kvinner.

Uskyld er skyld.

Samhold er splittelse.

Frigjøring er undertrykkelse.

Fiender er venner.

Normalitet er galskap.

Moderate er ekstremister.

Fare er trygghet.

Anstendighet er uanstendig.

Imperialisme er anti-imperialisme.

Venner er fiender.

Liberalisme er autoritarianisme.

Angrep er forsvar.

Det fremmede er eget.

Anti-feminisme er feminisme.

Isolasjonisme er krigshisseri.

Teokrati er sekularisme.

Kriminelle er lovlydige.

Skjønnhet er stygt.

Fascistene er anti-fascistene.

Løgn er sannhet.

Splittelse er samhold.

Fritenkere er konformister.

Skyld er uskyld.

Autoritarianisme er liberalisme.

Anti-imperialisme er imperialisme.

Ondskap er godhet.

Uanstendighet er anstendig.

Rasisme er anti-rasisme.

Ekstremister er moderate.

Lovlydige er kriminelle.

Anti-fascistene er fascistene.

Krigshisseri er pasifisme.

Konformister er fritenkere.

Lydighet er opprørskhet.

Kjærlighet er hat.

Kvinner er menn.

Det egne er fremmed.

Svik er lojalitet.

Opprørskhet er lydighet.

Undertrykkelse er frigjøring.

Sannhet er løgn.

Postmodernisme er førmodernisme.

Les også

-
-
-
-
-