Nytt

NRK Brennpunkt viser ikveld filmen Pels laget av dyrevernaktivister som har utgitt seg for å være interessert i å starte oppdrett selv. Slik har de kommet inn på livet av bøndene og fått dem til å si ting som ikke egner seg til offentliggjøring, eller rettere: Som kan misforstås hvis de kryssklippes av en fiendtlig hånd.

Den hånden står dyreaktivist og regissør Ola Waagen for, med bakgrunn i Bodø Anarkistiske liga og Blitztilknyttede Nettverk for dyrs frihet. Han har benyttet seg av Frank Nervik som har kommet tett inn på bøndene ved å utgi seg for å være en som gjerne vil begynne for seg selv.

NRK har lagt ut en artikkel og videoer, hvor journalistene 

Rolleblanding

Rolleblandingen er gjennomgående. Ikke bare er bøndene lurt. Også offentligheten lures når aktivister utgir seg for å være journalister. Og det er NRK som står for bløffen.

Journalister skal ha distanse til stoffet det arbeider med. Det finnes ikke spor av dette når Nervk sier at: – Hele bransjen er pill råtten.

Waagen og Nervik tilhører miljøet rundt Nettverk for dyrs frihet. De er veganere, dvs de går inn for avvikling av alt hushold av dyr. Dyr skal ha rettigheter på linje med mennesker. Dette er en form for rettighetsekstremisme som bringer dem på kollisjonskurs med landbruksnæringen. Nettverket sier om seg selv:

«En anti-spesiesistisk sammenslutning av folk som vil drive grasrotaktivisme i kampen for dyrs frihet. Nettverket jobber for en verden der dyr ikke undertrykkes, men anses som individer med egenverdi. Dyrene skal ikke behandles som andres eiendom, men har rett til et liv på egne premisser.»

En bevegelse med så ekstreme målsetninger tiltrekker seg mennesker som er villig til å bruke ekstreme metoder.

Det fremgår av dyrsfrihet.no at de går inn for handling, ikke ord. Nervik og hans miljø bryter seg inn på pelsdyrgårder for å dokumentere vold mot dyr. NRK kaller disse ulovlige metodene for «inspeksjoner». Det er Mattilsynet som står for inspeksjoner i Norge.

Inspeksjon proforma?

Useriøsiteten i NRKs artikkel kommer frem når de lar Nervik få påstå at Mattilsynets vetrinærer kommer på anmeldte besøk, som ofte er rene proforma-inspeksjoner. Sannheten er at Mattilsynet kommer på uanmeldte besøk. Dette vet NRK eller burde vite. Når de ikke opplyser om det går de aktivistenes ærend.

I artiklen presenteres det som om næringen selv har vært innblandet.

Han ønsket å se hva som skjedde hvis han selv utga seg for å være interessert i å starte med pelsdyroppdrett, og ba de rekrutteringsansvarlige i Norges Pelsdyralslag om å finne en seriøs pelsbonde som kunne gi ham opplæring.

Nerviks mål var å dokumentere at problemene med pelsdyrhold også gjelder de beste produsentene.

– Det er første gang noen i dyrevernsbevegelsen i Norge går inn med skjult kamera. Så det har jo sittet ganske langt inne, sier Nervik.

Det høres ut som om Nervk og Waagen har hatt moralske kvaler, når det fremgår av filmen at de har brutt seg inn på en rekke gårder.

Mistenkeliggjøring

Bildet som bygges opp er av en næring som ikke tåler innsyn og forsøker å skjerme seg så godt den kan. Bare slik kan NRK og Piraya Film forsvare undercovermetodene.

Men ifølge Norges Pelsdyralslag stemmer ikke dette med virkeligheten. Dyrvernaktivister har kunnet komme og gå på gårdene. En svensk dokumentar fulgte en farm i ett helt år. Pelsdyralslaget forsøkte å oppnå kontakt med Piraya film, men fikk ikke noe svar. Nervik og Waagen har foretrukket å operere på egen hånd. Nervik har tatt direkte kontakt med bøndene og utgitt seg for å være en av dem.

De har åpnet dørene, også til sine hjem. Da Nervik kontaktet dem i september og fortalte at han var aktivist, fikk de sjokk.

For noen var det brikker som falt på plass: Nervik hadde stilt de samme spørsmål om og om igjen, mast og mast. De hadde ikke forstått hvorfor.

Som en kilde sier til document.no: – I hverdagen går praten og i løpet av noen dager er det mye man sier som ikke egner seg på trykk.

Nervik har kunnet høste de sitater og bilder han har vært på jakt etter.

Troverdighet

Det er nettopp dette som er det moralsk betenkelige. Nervik og Waagen er helt klare på sine mål. De legger ikke skjul på dem. Er de da de rette til å være undercover? Hvordan kan seerne stole på det de ser?

NRK legger her sin prestisje i vektskålen for folk som åpent bekjenner seg til innbrudd.

NRK anfører at samfunnsmessige interesser rettferdiggjør metodene.

Men NRK hopper bukk over at disse aktivistene tydelig har flagget at de ikke har moralske skrupler. Hvordan kan seerne da stole på at det vi ser er representantivt i flere betyninger av ordet, og ikke manipulert?

NRK later til å ha vært i tvil. Filmen var egentlig satt opp til visning 21. oktober, rett før Pelsdyrutvalget skulle ha sitt siste møte.