Har David Cameron forstått trusselen ISIS utgjør, eller er det mest ord?

Cameron tar trusselen på alvor. Derom er det ingen tvil. Hvis ikke verden mobiliserer vil den kunne få en islamistisk stat ved Middelhavet. Men har han forstått den? Det er noe annet.

Camerons ord om at dette vil være en langvarig kamp, en som vil vare hele hans levetid, fikk presse.

Men finleser man artikkelen ser man store mangler. Cameron hevder at ISIS ikke har noe med islam å gjøre. Det er en avsporing som gjør at det Cameron ellers sier blir hengende i luften.

Hans ord blir dermed det motsatte av det de ved første øyensyn synes som: Et modig oppgjør med unnfallenhet og en besinnelse på hva vi står overfor.

Den store gåten er hvordan ISIS kunne vokse så raskt og bli så effektiv på så kort tid. Er det så mange mennesker som misforstår Koranen?

Camerons selvmotsigelser er ikke uttrykk for en feig politiker. Det er snarere uttrykk for tidens illusjoner, en dyp frykt og motvilje mot å gå til roten av problemene.

For Cameron ser at avstander ikke betyr noe og at det som skjer i Syria og Irak vil manifestere seg i gatene i Storbritannia:

The creation of an extremist caliphate in the heart of Iraq and extending into Syria is not a problem miles away from home. Nor is it a problem that should be defined by a war 10 years ago. It is our concern here and now. Because if we do not act to stem the onslaught of this exceptionally dangerous terrorist movement, it will only grow stronger until it can target us on the streets of Britain. We already know that it has the murderous intent. Indeed, the first Isil-inspired terrorist acts on the continent of Europe have already taken place.

Han er klar over en akutt fare, men greier ikke sette navn på problemets kjerne, selv om det er skrevet med store bokstaver.

But a humanitarian response alone is not enough. We also need a broader political, diplomatic and security response. For that, we must understand the true nature of the threat we face. We should be clear: this is not the “War on Terror”, nor is it a war of religions. It is a struggle for decency, tolerance and moderation in our modern world. It is a battle against a poisonous ideology that is condemned by all faiths and by all faith leaders, whether Christian, Jewish or Muslim.

Of course there is conflict between Shias and Sunnis, but that is the wrong way to see what is really happening. What we are witnessing is actually a battle between Islam on the one hand and extremists who want to abuse Islam on the other. These extremists, often funded by fanatics living far away from the battlefields, pervert the Islamic faith as a way of justifying their warped and barbaric ideology – and they do so not just in Iraq and Syria but right across the world, from Boko Haram and al-Shabaab to the Taliban and al-Qaeda.

Når Cameron sier at «selvfølgelig er det en konflikt mellom shiaer og sunnier, men det er feil måte å forstå hva som virkelig skjer» er det patetisk.

«Skillelinjen går mellom islam på ene siden og ekstremister som vil misbruke islam på den andre».

Det er utrolig at Cameron kan få seg til å skrive noe slikt. ISIS er ikke finaisert av «fanatikere som bor langt unna slagmarkene». Gruppen er finansiert av rike mennesker i Golfen, og til å begynne med også av Tyrkia og Saudi-Arabia. I det minste Tyrkia begynner å få kalde føtter. Cameron vil ikke innrømme de mest opplagte fakta: at den sekteriske krigen støttes av såkalt «moderate» islamister, som Brorskapet i Egypt under Morsi. Man kan lure på om han er i god tro. Pakistan har drevet det samme dobbeltspillet i årtier. De grunnla og finansierte Taliban og har finansiert, trent og styrt andre terrorgrupper i lang tid. I det utvidede Midtøsten er vold, politikk og religion sammenvevd og volden er galopperende. Å si at dette ikke har noe med islam å gjøre, eller at islam står «på andre siden» er som å si at bolsjevikenes terror ikke har noe med kommunismen å gjøre. At en høyt utdannet konservativ politiker kan si noe så dumt, forteller oss vi går harde tider i møte. Vi har ikke ledere som er oppgaven voksen.

Det betyr at de kristne, yezidier og andre minoriteter i Irak og Syria ikke vil få den hjelp de trenger. Vesten vil hele tiden være redd for å bli trukket inn.

Det vil skje som Cameron advarer mot: hvis ikke ISIS stanses vil volden slå ned i Londons gater.

 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11038121/David-Cameron-Isil-poses-a-direct-and-deadly-threat-to-Britain.html