Sakset/Fra hofta

På Hå mottak fikk den afghanske konvertitten ”Ali” i august kokende vann over seg av en asylsøker fra Somalia. Saken kommer opp i januar/februar, og politiet anser det hele som ”vanlig beskadigelse”, uten religiøst motiv. Seks andre konvertitter har forøvrig også flyktet fra mottaket, pga trusler fra muslimske beboere.

For to uker siden var en delegasjon fra UDI på omvisning på Hå mottak. Delegasjonen ”lot seg imponere av det de opplevde som fredelige forhold” på mottaket. Delegasjonen fikk ”ikkje inntrykk av at det er spesielle konflikter knytt til religion ved mottaket”, og at ”bebuarane var tydelege på at dei kjenner seg meir som systre og brør”.

Siden ”Ali” fikk kokende vann over seg, og andre har blitt banket opp eller truet, og altså sju personer har måttet flytte fra mottaket, – er konvertittene sjokkert over UDIs uttalelser. ”Ali” lurer f.eks. på hvorfor han fikk gå helt i fred da han fremdeles var muslim.

UDI hadde imidlertid ikke fokus på denne saken, ”siden bebuarane tydeleg ga inntrykk av at dei ikkje ønska meir merksemd kring Ali-saka”, som de mente ”var blåst opp”. Men UDIs direktør Børresen ”trur konvertittene når dei seier at dei er redde for å vende attende til Hå”, men hun vil ikke uttale seg, siden hun ikke har detaljkunnskap om saken.

Hun kunne kanskje fått detaljkunnskap, ved å henvende seg til de menighetene som tar seg av konvertittene, og tatt en direkte prat? Siden hun først var i området?

UDI klarer parallelt å si at ”Det som skjedde er veldig alvorleg, og UDI har følgd opp sake nøye.” Artikkelen i Dagen avslutter med følgende uttalelse av Børresen:

Den vanlegaste konflikten i norske mottak i dag er som i norske heimar flest: kampen om TV-tider og fjernkontroll.

 

UDI er imponert over mottaket hans