Sakset/Fra hofta

Fler barn og unge ser ut til å mistrives. Skoleresultater går nedover. Psykiatrien får fler unge å ta seg av enn noen gang. Barnevern og rusomsorg likeså.
Jeg ønsker å peke på barnehager som èn mulig årsak av mange.

4 av 10 fem-åringer sliter med syn, hørsel, sprog eller motorikk kunne vi lese i VG 10. oktober.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10030937

Jeg rygget, grøsset og tenkte ”Nå MÅ det skje noe” – men nei. Ingen opprørte hav.
Mulig det igjen var den vanlige fortielsen jeg var vitne til? Ubehagelige situasjoner og tilstander har en tendens til å bli fortiet. Hvis man ikke heller hviler seg på forskere:
Jeg har hørt argumenter som ”Vi har bedre metoder nå. Derfor avdekker vi funn vi aldri har klart å avdekke tidligere”.

Så dukket herlig ukorrekte Jesper Juul opp. Den mannen klarer alltid å overraske meg. Han har ofte nye innfallsvinkler til en situasjon eller et problem (og han er for barnehage, bare så det er sagt).

“Nordiske barn mellom 1 og 15 år tilbringer i dag cirka 25.000 timer i tvangspedagogiske institusjoner. De skal i barnehage og de skal på skole. De kan ikke velge hvilke barn og voksne de skal leke med, eller når eller hvor lenge de skal være sammen. Foreldrene vil det, politikerne vil det, velgerne vil det, og dermed basta! Det foreløpige resultatet er et stort flertall barn i alle aldre som er i utakt med seg selv, og ikke klarer å finne ut av det. De er stressa, trøtte og sterkt overstimulerte. Nå vet vi at 40 prosent faktisk har det verre enn de skulle hatt.”

“Om ti år har vi antakelig innført heldagsskoler. Da vil barn mellom 1 og 17 år ha samme arbeidsbetingelser som ufaglærte industriarbeidere for 100 år siden.
Som alle vet hadde ikke de det særlig bra. De hadde likevel den stoltheten og verdigheten som knytter seg til det å forsørge sin familie.”

Og her kommer det: “Heller ikke dette lille privilegiet har unger. De kommer nesten aldri hjem til foreldre som takker dem for sin uvurderlige innsats, en innsats mor og far ikke kunne klart seg uten!”
Nei, tenk det.

Dagsavisen kom på banen: “Trives ikke så godt i barnehagen” .
Her kom det frem at 70% av foreldrene mener barna har det bra der. Og en overvekt at barna sier selv de har det bra. Men 20% trives under middels. 30% forteller om dager de ikke har det så godt der. Nesten halvparten blir ertet/plaget så det er ubehagelig, og “de blir lei seg”.
Hvilken arbeidsplass hadde latt dette fortsette?

Og Dagsavisen har faktisk fulgt opp; èn gang ihvertfall så langt jeg har klart å se. Men igjen sees problematikken gjennom voksnes øyne. Det vises f.ex. til lover og reguleringer; “.. barns rett til medvirkning og innflytelse … ble ytterligere forsterket da barnas medbestemmelse kom inn i barnehageloven” (2005).
Javel? Fikk de plutselig lov til å leke fritt? Til å velge hvilke dager og antall timer? Klatre i trær? IKKE følge dagens pedagogiske opplegg? Sitte på fanget til tante eller onkel i mer enn 10 minutter? Gå for å sove selvom det er lunsjtid?

Det etterlyses mer forskning: “…vi trenger forskning i norske barnehager om hvordan barna opplever hverdagen og det norske barnehagesystemet.”
Og voksentettheten må økes – “for å oppfylle lovens krav”…. Lovens krav.

Det poengteres at pedagoger er viktig. At “ni av ti foreldre .. mener det er svært viktig eller ganske viktig at barnehagen gir barna et planlagt og gjennomtenkt pedagogisk tilbud.”

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article522725.ece
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article522780.ece

Og hjertet mitt både synker og gråter.

Ønskedrøm: aldersgrense barnehage = 3 år, begrenset oppholdstid første året, og deretter suksessiv økning. Dessuten: ansett spreke, beleste, gjennomlevde (jada ;), fortellerglade, handy bestemødre og -fedre – på roterende oppdrag.
Og: at foreldre tilpasset seg deretter.

Jeg frykter at barn ofres på økonomiens og de voksnes alter.
Og at vi alle må betale dyrt for dette – veldig dyrt – senere.
I tillegg til å gå glipp av store deler av småbarnstiden.

Jesper Juul:
http://www.dagbladet.no/2011/10/21/magasinet/jesper_juul/barn/helse/18711590/