Frihetspartiet er like stort som de to andre, Folkepartiet og Sosialdemokratene. Under den nye lederen Heinz-Christian Strache har partiet fosset frem.

Strache er en av de nye motstrøms-høyrepolitikerne i Europa som legger seg inn mot det etablerte, samtidig som han utfordrer dem. Vinden han har i ryggen kommer fra folks misnøye. FPÖ har ikke behøvd foreta seg nesten noenting. Partiet har kunnet sittet stille og sett popularitetskurven stige.

Der Spiegel er ikke positiv til det bladet kaller høyrepopulisme, blind for at populismen er minst like stor på venstresiden, men må anerkjenne Straches suksess. Det etablerte råtner på rot i Østerrike.

Motstand mot EUs sentralstyring og politikk utgjør en viktig del av høyredreiningen i Europa.

Polls now place Strache’s FPÖ consistently neck and neck with the two «old parties,» and in May it was even the top choice among voters. Strache is already telling people that if he comes into power, the country will no longer pay a cent for «bankrupt EU countries like Greece» because, for someone like him, «the red, white and red shirt» — a reference to the colors of the Austrian flag — «is tighter than the Brussels straitjacket.»

Right-Wing Populists on the Rise
Austria’s Freedom Party Goes from Strength to Strength