Nytt

En 26-årig restaurant-eier fra Midtøsten har drevet en kjede av restauranter i Trøndelag og på Østlandet som for en vesentlig del har vært basert på arbeidskraft fra såkalte papirløse asylsøkere (nyord), det vil si innvandrere uten noen form for lovlig opphold i landet.

I Nord-Trøndelag politidistrikt hevder politiadvokat Kåre Svepstad at det dreier seg om planmessig arbeidsmiljø-kriminalitet, hvor det nå fanges inn et bilde av en lang rekke papirløse personer som har arbeidet i flere avdelinger – etter et system som er alt annet enn oversiktelig.

Trønder-Avisa hevder i en artikkel 23. juni at det dreier seg om ni avdelinger under nevnte 26-åring, men det reelle tallet kan være større, da man vet at større karteller er i sving i samme region fra samme etniske kulturer. Enheter fra tollvesenet og utrykningspolitiet (UP) har også bistått under aksjonen. Et titalls ansatte i de ulike virksomhetene er pågrepet, og vil formodentlig bli sendt ut av landet. Men ingen synes å ha noen oversikt over hvor mange med ulovlig opphold som nå befinner seg i og utenfor kafeer, kneiper og restauranter som ligger tett i mindre byer og tettsteder mellom Trondheim og Bodø; praktisk talt i hvert eneste tettsted.

Politiet i Nord-Trøndelag startet sin omfattende aksjon under den beskjedne betegnelsen ”Utlendingskontroll” 15. juni. Men det er helt på det rene at etterforskningen fortsatt pågår i flere ledd og avdelinger i politiet, hvor det også er kontakt med politiavdelinger i Oslo og Akershus. Eierforholdene ved flere av virksomhetene er nemlig slik at det nesten er umulig å finne ut hvem som eier hva. Det er ikke samsvar med navn som er oppgitt i Foretaksregistret i Brønnøysund og navn på de enkelte virksomheten, altså ut fra store skilt som henger utenfor kafeer, kebab-kiosker og restauranter. Ofte dreier det seg om personlige foretak, med ett offisielt navn og en eier, mens virksomheten på stedet har fått et annet navn – under en annen eier enn han som er oppgitt i Brønnøysundregistret; gjerne en slektning. Skatte-etaten, arbeidstilsyn og politi har ikke hatt tilstrekkelige ressurser til å følge opp det hele, og så har kartellene med diffuse bakmenn vokst seg store og kraftige med årene.

– Dette fører til en konkurransevridning, de som vil driver lovlige virksomheter blir skadelidende, sier poltiadvokat Kåre Svepstad. Overfor Trønder-Avisa 23. juni hevder politiadvokaten at det også kan dreie som om ulovlig bruk av arbeidskraft i flere bransjer fra samme karteller, og dette vil politiet nå se mer på.

Voldtektsbølge gir ressurser

Voldtektsbølgen i Trondheim gir mer kritisk – og synlig – fokus på manglende politi-ressurser, men nå kan det raskt komme til å bli tilført mer penger for å etterforske slike saker. Og blir det først mer ressurser i en avdeling blir det mer igjen å fordele på andre avdelinger. Følgelig blir det mulig å fordype seg i saker man vet burde blitt gjennomlyst for lengst, men som har blitt liggende på vent over flere år grunnet ressursknapphet.

Nå skal dette bildet være i ferd med å endre seg både i Sør- og Nord-Trøndelag, og da blir det helt samtidig hektisk for det lukkede utenlandske miljøet som gjennom flere år har bygd opp skjulte kjeder med pizza-kafeer og annet i Trønderriket. Her skal vi ikke skjære alle over en kam, men vi konstaterer at politiet i distriktet nå er godt inne i en prosess som kan gi en mer variert meny til trøndere flest om ikke så lenge.

Den foreløpig siste av voldtektssakene som knyttet seg til en jente i Byåsen viste seg å bygge på en falsk forklaring. Det bekrefter politiets talsmenn i Trondheim overfor Adresseavisen 24. juni. Men fortsatt gjenstår en serie på 20 voldtekter hittil i år i byen, med mulige mørketall. Nå kommer mer enn 15 000 studenter hjem med diverse innside-historier, overfor foreldre og slekt for øvrig, som selvsagt har vært bekymret for sine undersotter med tilhold i den utsatte trønderbyen. 20 voldtekter i løpet av fem måneder virker unektelig ille. Så ille at man kan konkludere med at det er farlig å bevege seg alene utendørs om kveldene for kvinner i Trondheim.

Borgerlig fremgang i Trondheim

En meningsmåling offentliggjort i Adresseavisen fredag viste en klar fremgang og markert flertall for de borgerlige partiene. Det er utenkelig at de dramatiske voldtektene som herjer byen ikke blir tema i valgkampen. Dette dramaet kan faktisk alene vippe SV-ordfører Ottervik ut av stolen. Og hvordan Høyres ordførerkandidat i Trondheim mener å komme frem til taburetten uten å drøfte de underliggende problemene knyttet til voldtektsbølgen blir til et spenningsmoment i seg selv i kommunevalgkampen. Høyre sentralt er nemlig fortsatt meget diffus og tvetydig når det gjelder de fleste utfordringer knyttet til mislykket integrering av innvandrere og asylpolitikk generelt. Man har på det hold vegring mot alle utspill som kan knytte partiet nærmere til Fremskrittspartiet, av prinsipp. Hvor smart en slik strategi er i lengden vil vi neppe få svar på før stortingsvalget om to år, men Trondheim vil imidlertid bli en prøvestein allerede i år. Nå er det snart umulig å skyve de underliggende problemene under teppet.

I Trondheim vil innvandrings- og asylpolitikk tvinge seg opp på agendaen, fremtvunget av uhorvelig mange trøndereske velgere som nå virkelig strever med å forstå innvandringspolitikken, og som vil etterspørre klare svar fra sine politikere. En av grunnene til at den politiske venstresiden i Trondheim var så vidt raskt til å mobilisere som støttespillere for demonstrasjonen mot voldtekter i uken som gikk, er nok faren de øyner om toneangivende borgerlige partier, med Fremskrittspartiet i spissen, automatisk vil skåre politisk om det nå ikke kommer til klare og synlige tiltak og manifesteringer mot voldtektsbølgen i byen.

Roy Vega